lørdag den 30. marts 2019

Litteraturdamerne kommer ud og holder kursus


Sammen med min god veninde, bogblogger og uddannelsesmakker Dorthe Rise på http://danskvaerelset.blogspot.com tilbyder vi nu at komme ud til skoler, CFU og andre interesseret for at holde workshop i det vi brænder for nemlig danskfaget. Herunder kan I læse lidt om, hvad vi selv tænker vi kan tilbyde jer. Alt afhængig af tid og klassetrin tilpasser vi beskrivelsen.

Vi tilbyder workshop til danskfagetFaglig skrivning til/i din litteraturundervisning


Med udgangspunkt i elevernes oplevelser med skønlitteratur i undervisningen vil vi på denne workshop sætte fokus på faglig skrivning og skrivestrategier med afsæt i genrepædagogikken.
  • Hvordan kan arbejdet med forskellige billedbøger - hvor eleverne berøres, bruger deres sanser og får æstetiske oplevelser - bidrage til, at eleverne har noget at skrive om og noget at skrive på i den faglige skrivning i danskfaget.

  • Vi vil på workshoppen med udgangspunkt i litteraturen inddrage berettende, instruerende, argumenterende og informerende teksttyper.
  • Workshoppen henvender sig til dansklærere i indskoling og mellemtrin.  


På denne workshop vil vi kæde undervisningen i litteratur, faglig skrivning og skrivestrategier sammen.
Fiktion og multimodale tekster


Med udgangspunkt i arbejdet med nyere børnelitteratur sætter denne workshop fokus på, hvordan vi som lærere kan understøtte elevernes produktion af multimodale tekster - så de bidrager til såvel elevernes fortolkningskompetence som deres multimodale tekstkompetence herunder kompetencen til at fremstille tekster i skrift, tale, lyd og billede.


  • Hvordan kan forskellige modaliteter i form af tekst, billede, lyd og skrift komme i spil i danskundervisningen 3.-6. klasse så eleverne lærer at bruge dem reflekteret og i   samspil.
  • Hvordan kan litteraturen understøtte at elevernes multimodale tekster bliver vedkommende og appellerende for deres modtagere.
  • Vi skal på denne workshop bl.a. arbejde med apps, digitale ressourcer og fold som en del af de multimodale produktioner.


Meget praksisnær workshop med ideer og inspiration til din litteraturundervisning.
Ingen kommentarer:

Send en kommentar