Inspiration fra Pinterest.

Selvevaluering
  • efter timen er færdig.  

Navn: ______________________ Dato: ________________

Hvordan vurderer jeg, hvordan jeg har arbejdet i timen?
Jeg fandt mine ting frem til timens start.Jeg fulgte godt med mens min lærer fortalte.Jeg havde en god arbejdsro og var koncentreret.Jeg lyttede til de andre i klassen.Jeg brugte et ordentligt sprog.Jeg ryddede op på min plads til timens slut.Jeg vidste hvad jeg skulle arbejde med og fik nået meget.

Afleveres til lærer inde du går ud.
Det husker jeg hver gang.
Det husker jeg for det meste - men kan godt blive bedre.
Det huskede jeg ikke - det har jeg ikke lært ENDNU.