mandag den 3. december 2018

"Lige nu er allerede i morgen"


FORLØB SOM PDF FORMAT
Billedresultat for lige nu er allerede i morgen

I forbindelse med min uddannelse til danskvejleder har jeg i dette modul "Litteratur og litteraturdidaktik" arbejdet med bogen "Lige nu er allerede i morgen" af Ida-Marie Rendtorff fra 2015.

Det er en smuk og velskrevet bog om at miste nogen man har kær og genvinde sit liv igen. Felicia som er bogens hovedperson er hos mor og Cille hele tiden og som læser tror man lige indtil det sidste at temaet er skilsmisse. Jeg var helt betaget, og havde meget svært ved at lægge bogen fra mig.
Om det er en kort roman eller en lang novelle må I selv afgøre :o) Men det er i hvert fald en bog, der egner sig rigtig godt til mellemtrinnet og måske også 7.klasse.

Teksten er i overflod af "tomme pladser" og sproglige billeder - så der er rigelig at tage fat på i litteraturarbejdet.

I min opgave har jeg med udgangspunkt i receptionsæstetikken anvendt Judith Langers 4 centrale indfaldsvinkler. 
1. At være udenfor og træde ind i en forestillet verden.
2. At være inden i og bevæge sig igennem en forestillet verden.
3. At træde tilbage og gentænke, hvad man har erfaret.
4. At træde ud af den forestillet verden og gøre den til genstand. 

Samt metoden "de 5 spørgsmål"
1. Læs teksten
2. Find de fem ting, som du synes er vigtigst at få svar på, så du synes, du rigtig  har forstået teksten
3. Formuler de fem ting som spørgsmål
4. Diskuter de forskellige foreslåede spørgsmål med klassen/gruppen
5. Svar på spørgsmålene. Diskuter svarene. 

I skrivende stund er opgaven stadig undervejs - den skal først afleveres den 19/12, men jeg vil gerne dele med jer, hvordan vi har arbejdet med bogen i undervisningen i 5.klasse.
De forskellige litteraturdidaktiske aktiviteter kan selvfølgelig også bruges til andre fortællinger.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inden vi læste bogen snakkede vi i plenum om bogen.
- hvad betyder titlen?
- hvad forestiller forside billeder?
- hvad undre du dig over?
- hvad tror du bogen handler om?

Eleverne skulle sammen lave en thinglink og sætte markør på forsidebilledet. Vi snakkede kort om de forskellige thinglink som eleverne havde lavet.

Jeg læste bogen op af et par omgange. Jeg havde lavet tre "stop og tænk" steder undervejs. Eleverne fik udleveret dette ark som de skulle udfylde med siddemakkeren.
https://docs.google.com/document/d/1Qn3Oyn4nv4GS3uJddCq2i3b1a5WlRGaPg-qffogIjkA/edit?usp=sharing
Eleverne satte sig sammen med et andet hold og skulle fortælle, hvad de hver især havde skrevet ned og sammenligne. Til sidst tog vi den i plenum.

Da vi var nået 2/3 af bogen stoppede vi og eleverne skulle lave et "skabelondigt" - jeg havde udvalgt enkelte tekståbnere.
- jeg tænker at...
- jeg føler at...
- jeg mærker at...
- det er ligesom om ....
- nu.... 


Dette skulle de også lave i mindre grupper - men hele tiden med nye makkere. Vi øver at blive bedre til at arbejde sammen med andre - så jeg siger tit "find en makker, du ikke har arbejdet sammen med længe". 

Uden at afsløre slutningen vil jeg blot sige, at der var rigtig mange "nåååå, derfor..." kommentar i klassen da jeg læste slutningen.
Nu skulle vi sætte fortællingen i system - der sker mange ting i fortællingen og for at bedre forstå, hvad, der står på linjerne lavede vi en tidlinje sammen. Jeg skrev på tavlen. Eleverne lavede en popplet over fortællingen.


Eleverne skulle nu sammen i grupper vælge de fem vigtigste ting, der sker i fortællingen og udforme dem som spørgsmål. Hvad undre I jer over.
Udvælge de fem vigtigste ting, som gør, at vi bedre forstår teksten.
Vi samlede vores spørgsmål i en padlet. https://padlet.com/ulla_maria/txkh3a61iz5c
Eleverne kunne også arbejde med "fælles skrivetur" så de sidder i grupper og skriver spørgsmål ned på papir og sender papiret videre rundt indtil alle har skrevet 3-5 spørgsmål. Den kan også laves som "mødet på midte".

Jeg delte fortællingen op i mindre tekststykker og eleverne skulle sammen nærlæse tekststykkerne og skrive ALT, hvad de får af vide om far og Felicia på og mellem linjerne.
Vi snakkede meget om, hvad betyder det når noget står mellem linjerne? Jeg havde inden da - udvalgt et tekststykke som jeg viste på skærmen for eleverne (jeg havde lånt bogen som ebog). Her modellerede jeg for eleverne, hvordan man i teksten leder efter spor og hvordan man skriver det ned.
https://padlet.com/ulla_maria/ligenueralleredeimorgen

En ting der var svært for eleverne at forstå var de sproglige billeder. Når der i teksten står: "Nu vil det aldrig regne på dig" og "Himlen er rød over trækronerne. Som om den bløder" hvad betyder det så egentlig?
De forskellige vendinger brugte vi tid på at snakke om. Vi nåede ikke at tegne, men man kunne dele et papir op i to og på den ene side tegne den bogstavlige betydning og på den anden side den overførte betydning.

I bogen siger far til Felicia: "Det er ligesom en stejl trappe, du skal bare tage ét trin ad gangen". Den snakkede vi meget om - hvad betyder det egentligt og har jeg selv prøvet af skulle op ad en stejl trappe?

Vi har en kirkegård tæt på skolen så vi gik en tur rundt på kirkegården for at fornemme stemningen. Denne lille tur gav anledning til en snak i klassen omkring det at miste et tæt familiemedlem. Vi skrev en masse ord på tavlen omkring de følelser man har når man mister en farmor, far eller hund. Vi snakkede også om besøget på kirkegården, hvordan gør man i Danmark når nogen skal begraves og hvad gør man i andre kultur? Jeg har en klasse med 21 elever og elever fra fem forskellige lande og kultur så der var rigelig at snakke om.

Til sidst har eleverne skrevet en anbefaling af bogen. Vi har arbejdet meget med boganmeldelser og som slut skulle de kun skrive deres anbefaling af bogen til andre elever på skolen.

Det har været et langt forløb - men jeg har også med min opgave i baghovedet skulle prøve nogle forskellige litteraturdidaktiske aktiviteter.

Jeg kan kun give mine varmeste anbefalinger af denne bog til brug i undervisningen.
Rigtig god fornøjelse :o)
Ingen kommentarer:

Send en kommentar