lørdag den 23. november 2019

Trivsel gennem lege og klassemøder

Flere har spurgt mig, hvordan jeg arbejder med klassens trivsel og det sociale. Det er en blanding mellem klassemøder, samtaler og forskellige lege og aktiviteter.

Til klassemøder sætter eleverne sig i en rundkreds med stole og jeg er ordstyrer. Der er tre simple regler til et klassemøde: vi afbryder ikke, vi snakker pænt til hinanden og alle skal være med.


At vi samler stolene i en cirkel skal skabe mere fællesskab og samtidig øver jeg dem til demokratisk stillingtagen. Jeg anvender klassemødet til at udvikle elevernes sociale kompetencer. Det er primært klassemøder, hvor eleverne fortæller om forskellige episoder fra ugen og vi snakker om det og eleverne lærer at lytte til hinanden. Det er også her vi kan tage forskellige emner op om klassen; Hvordan er man en god ven? Hvad gør vi, når en ven bliver ked af det? Hvad er en god time? Hvad gør man, når en ven beder en om at stoppe? osv. 
Det er utrolig vigtigt at disse møder sættes i struktur og ikke varer længere end 30 min. Jeg skriver ofte et lille referat som jeg har sendt ud til forældre eller skrevet ned til ophæng i klassen. 


Sidste år fik jeg en ny pædagog med i min klasse - Susanne er helt fantastisk til at arbejde med klassens trivsel gennem lege og små aktiviteter. Jeg har lært utrolig meget af hende ved brug af forskellige lege men også små pauselege i timerne. Jeg har aldrig været særlig god til at huske de små lege så derfor var klassemødet noget, der faldt mig nemmere. Arbejdet med klassens trivsel gennem disse lege og små aktiviteter handler i bund og grund om at eleverne respektere deres klassekammerater, Efter legen snakker vi om, hvad der var vigtigt og sørger for at legen bliver kædet sammen med undervisningen. Hvis man ikke koncentrere sig i legen og lytter så går legen i stykker - det er det samme i undervisningen. Hvis man forstyrrer kammerater og ikke lytter efter bliver det svært at lære noget.

Eleverne starter altid med at stå i en rundkreds og dernæst bliver legene introduceret.. Der er mange regler for at stå i rundkredsen. Eleverne skal lære at koncentrere sig og lytte til deres kammerater. 
Det handler egentlig om ren og skær opdragelse og respekt. At vi roser det gode selvom det er det mindste. Så smitter det helt automatisk af på resten, når de hører, hvad der er godt at gøre. Det er hele vejen rundt, det er ikke kun når eleverne står i rundkredsen, det er mens legen er i gang, det er hele dagen at rosen for det gode er noget jeg gør meget ud af. Selv mine elever i 5.klasse reagerer positivt på det.

Tidligere i denne uge var jeg til kursus med resten af lærerstaben - det var Sofie Münster, der underholdte os i 2 timer om elevers tænkning og deres handlinger. Hun kom med nogle rigtig gode forslag til hvordan vi skal arbejde med eleverne i det daglige. Det var bestemt meget givdigt og hendes bøger er bestilt for dem vil jeg rigtig gerne læse.

Jeg her herunder skrevet lidt om enkelte lege. Dette er kun et meget lille udpluk. Det er svært at beskrive så håber at det giver mening :o)


“Susannes lege”


“Hilselegen” - legen hvor man bytter navne. 
Eleverne går rundt imellem hinanden og hilser på hinanden. Første gang eleverne giver hånd siger de deres eget navn. Det navn de møder bliver deres “nye navn”. Det vil sige, hver gang de hilser på en ny skifter de navn. 
Regler: 
Møder man sit eget navn, skal man sætte sig ned og er ude af legen. 
Kan man ikke huske navnet, sætter man sig ned. 
Man hilser rigtig på hinanden. 
Kigger hinanden i øjnene. 
Er man ude af legen siger man INTET. 


“Morderlegen” - udpege mordere som skal dræbe alle andre. 
Der er blevet udpeget et par mordere helt anonymt. Nu går eleverne rundt blandt hinanden uden lyd. Mordere blinker med et øje for at dræbe. Bliver man dræbt tæller man til 5 og falder om. Legen går ud på at morderne ikke bliver afsløret. 
Regler: 
Man blinker med et øje for at dræbe.
Vigtigt at man koncentrere sig og ikke afslører, hvis man dør. 
Helt ro - intet snak.
Opdager man en morder må man anklage, men der skal være to vidner. 
Mordere kan ikke være vidner. 
Det gælder om at finde morderne

“Sherif-legen” - sheriffen i midten skal skyde de andre. 
Eleverne står i en cirkel og sheriffen står i midten. Sheriffen skal skyde ved at klappe to gange på lårene og samle hænderne som en skyder. Når Sheriffen vælger en at skyder på skal de to, der står ved siden af skynde sig at skyde hinanden. Den sheriffen skyder på skal dukke sig så de to ved siden af kan skyde hinanden. Det handler om at holde øje og koncentrere sig. De to sidste der er tilbage skal mødes til en duel i midten, når sheriffen siger start. 
Regler:
Alle står i rundkreds med sheriffen i midten. 
Man skyder med to klap på lårene og skyd med hænderne. 
Sætte sig ned når man dør. 
Det er sheriffen der bestemmer, hvem der dør. 
Slår man en gang eller ikke opdager man skal skyde dør man. 


Familieleg” - skal bruge familiekort, et kort til hver elev. 
Der stilles en stol til hver familie. Hver familie består at fire familiemedlemmer. Eleverne står i en cirkel og alle modtager et kort eks. Mor Hansen eller Lillesøster Jensen. 
Alle elever kigger på deres kort samtidig og tiden starter. Nu skal eleverne samle sig, de må snakke, vise deres kort. På stolen skal far sidde nederst, så mor, storebror og lillesøster. Der kan være flere familiemedlemmer men tiden slutter først når alle familier sidder på deres stol i rigtig rækkefølge og alle er stille. 
Det er sjovt at tage tid og snakke med eleverne om, hvordan tiden kan forbedres med gode ideer til at blive hurtigere. 
Regler: 
Man kigger ikke på kortet før alle har modtaget et.
Husk at sidder i den rigtig rækkefølge på stolen. 
Tiden stoppes først når alle sidder og er stille. 


“Tommelfingerlegen” - eleverne skal fange sidemakkerens tommelfinger ud selv at blive fanget. 
Eleverne står tæt i en rundkreds. Der står en tæller i midten. Eleverne stiller sig med venstre tommelfinger ned på sidemakkerens flade hånd og højre hånd skal være flad til den anden sidemakkerens tommelfinger. Det betyder at man med venstre skal passe på ikke at blive fanget med den flade hånd, og man skal fange en tommelfinger med højre hånd som er flad.  
Tælleren i midten tæller langsomt eller hurtigt til 4 og på fire må man tage en tommelfinger og samtidig skynde sig at flytte sin egen så man ikke bliver fanget. 
Regler:
Eleverne står i en rundkreds.
Højre hånd flad - venstre hånd med tommelfinger ned.
Fang din sidemakkers tommelfinger når der bliver talt til 4.
Pas på du ikke selv bliver fanget. 
Bevæger man hænderne inden 4 er man ude. 
Når elever ryger ud stiller de resterende i en mindre gruppe og er klar.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar