søndag den 20. februar 2022

HAIKU digte

Haikudigte stammer fra Japan og har en meget stram form, der gør det nemt for eleverne at forstå og arbejde med denne form for lyrik. 

Lyrikformen har fokus på stemninger, følelser og sanserne som man bruger, når man skal skrive de tre små linjer. 

Digtet beskrev oprindelig noget konkret og tog også udgangspunkt i en bestemt årstid. Det består af 3 linjer med en fast struktur i de i alt 17 stavelser, som digtet indeholder.  

5 - 7 - 5 stavelser. 

5 stavelser i den første strofe. 7 i den midterste og 5 i den nederste. 

OPHÆNG TIL KLASSEN MED HAIKUDIGT BESKRIVELSE


I efteråret præsenterede jeg eleverne i 4.klasse for denne lyrikform. 

Først havde jeg medbragt et æble til hver elev, som de skulle dufte til, føle, lugte til, smage og kigge på. De skulle med udgangspunkt i de forskellige sanser skrive deres tanker ned i deres kladdehæfter. 

Dernæst blev digtet præsenteret og de skulle nu med deres tanker og sansninger om æble skrive deres eget lille haikudigt om æblet. Vi gennemgik først digtet på tavlen og skrev sammen nogle enkelte sætninger, som havde hhv. 5 eller 7 stavelser. 

Eleverne skulle nu klippe og skrive deres haiku på et lille æble, som vi hængte op i klassen. Denne lille opgave tog 1-2 moduler. 

Dagene efter vores lille opgave med æblet gik vi en tur rundt omkring skolen udenfor. Vi er så heldige, at der i nærheden ligger et lille skovområde, som vi besøgte. Eleverne havde deres kladdehæfte med og en blyant. I hæftet havde vi forinden opdelt en side i 4 felter. 

I felterne stod der som overskrift: 

Jeg kan se: 

Jeg kan høre: 

Jeg kan mærke: 

Jeg kan lugte: 

Eleverne skulle, mens vi gik vores tur udenfor skrive så mange ord ned som muligt. Vi stoppede op undervejs et par steder og jeg bad eleverne om at skrive ord ned. Et sted stod vi bare og lyttede ude at sige et ord. Alle skulle skrive ord/sætninger ned. 

Da vi de kommende dage skulle skrive haikudigte om efteråret brugte eleverne deres ord og sætninger og hvad de kunne huske fra vores lille tur. Vi lavede en lille foldebog som denne på billede og eleverne skrev deres små haikudigte ind i foldet og tegnede til. Der skulle være 4 små haikudigte - en til hver sans. 

Denne lyrikform kan bruges til mange forskellige opgaver. Vi skal blandt andet i næste uge lave en boganmeldelse som et haikudigt. Nu har eleverne kendskab til lyrikformen, så derfor vil jeg selvfølgelig anvende det så tit, det giver mening. 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar