søndag den 7. august 2022

Månedens bog

Mine elever skal her i 5.Klasse beskæftige sig med månedens bog. Mange af bøgerne er gennem året også selvvalgte bøger, men ellers har jeg booket bøgerne hos CFU, så de kommer hjem. 

Eleverne skal primært læse bøgerne hjemme og til en bestemt dato, hvor vi så i klassen arbejder med en mundtlig og skriftlig opgave til bogen. 

Det er ikke et længere litteraturforløb, men blot noget, som kan være færdig på det modul vi arbejder med bogen. 


Jeg præsenterede månedens bog for eleverne allerede i 4.Klasse og det fungerede godt. Vi fik nogle gode litteratursamtaler og producerede nogle fine produkter til bøgerne. Opgaverne de beskæftigede sig med, fik dem til at reflektere over den læste tekst og se bag om fortællingen. Samtidig fik de også mulighed for “bare” at sætte ord på deres oplevelse. 

De måneder, hvor eleverne have en selvvalgt bog, startede vi med “bogklub.” 


Eleverne sad sammen i deres bogklub og skulle skiftevis fortælle om deres læseoplevelse. Vi aftalte på forhånd, hvad de skulle sørge for at fortælle lidt om. Det kunne være: 


  • Det bedste sted i bogen

  • Hvorfor valgte jeg denne bog?

  • Fortæl lidt om hovedpersonen

  • Læs lidt op fra bogen

  • Vis et billede og fortæl lidt om det


Der er mange andre nedslag, som I kan tage udgangspunkt i. 


Så lavede vi forskellige skriftlige og kreative boganmeldelser til udstilling i klassen eller på skolens PLC. 


I år skal vi også læse fælles bøger som månedens bog. Her vil jeg sætte spot på, at eleverne i grupper, får snakket om fortællingen, og de selv sætter ord på deres læseoplevelse. Der vil være nogle spørgsmål til fortællingerne, som eleverne kan sidde med. Igen kan der være forskellige litteraturanalytiske fokuspunkter. 


Jeg har, ikke mindst for min egen skyld sat det i system og planlagt det. Tanken er, at årshjulet skal hænges op i klassen og præsenteres for forældrene til det første forældremøde. 

Det er ikke lange eller teksttunge bøger, jeg har valgt, og det er for at imødekomme alle mine elever. Der er måneder, hvor de selv må vælge en bog, og her skal de selvfølgelig vælge elever lyst og passende niveau. 


Det handler egentlig om at give eleverne en masse læseoplevelser.

Rigtig god læselyst 

søndag den 24. april 2022

Dagens ord og talemåde

Vi er i 4.klasse startet med DAGENS ORD og DAGENS TALEMÅDE/GAMLE ORDSPROG 


Mine elever mangler ord og skal have større bredde i deres ordforråd. 


Forskellige undersøgelser viser, at direkte undervisning af nye ord kan forbedre elevers forståelse af tekster. Eleverne skal opnå et ret dybtgående kendskab til de nye ord og deres betydning, hvis ordkendskabet skal gavne deres læseforståelse. For at dette skal lykkes, skal eleverne ligeledes have gentaget ordenen flere gange og på forskellige måder.


Det er derfor vigtigt at ordene bliver gentaget og vi bruger dem i daglig tale. Jeg har valgt en masse forskellige ord ud og hver dag trækker en elev et nyt ord/talemåde fra konvolutten. Vi snakker om ordet og bestemmer ordet (finder ud af, hvilket slags ord det er). Eleverne kommer med forskellige bud og vi bruger ordet i en sætning. 

Jeg har valgt almindelige ord - hverdagsord og enkelte ord finder vi også ud af, hvad hedder på andre sprog. Jeg har elever med tyrkisk baggrund og vi finder ordet på deres modersmål også. 


Jeg forsøger at bruge ordene i snakke med mine elever fremadrettet. Vi havde f.eks. et nyt ord NÆSVIS og vi snakkede om ordet og fandt også frem til, hvad det betød. Derefter har jeg brugt ordet i sjov, gentagende gange (med et glimt i øjet og smil på læben) over for mine elever: "Nu skal du ikke være næsvis."


Ordene ligger i en konvolut og kan anvendes til forskellige bevægelsesaktiviteter også. Som en start snakker vi blot om ordene og finder ud af hvad der er for ord og hvordan eller hvornår de bruges. 

Det med at snakke om ord er en aktivitet, som jeg anvender meget. Når vi læser forskelligt litteratur anvender jeg altid et greb, der hedder "smag på ord" som også er en del af den bog, jeg har været med til at skrive - Grib litteraturen. 

Jeg vælger enkelte ord ud fra teksten, som vi snakker om og arbejder med på mange forskellige måder. 


Læsning er også et redskab til tilegnelse af nye ord og selvom mine elever skal læse bøger og samtidig blive dygtigere i deres afkodning så opfordrer jeg også til at de lytter til bøger for derigennem også at møde så mange ord som muligt. 

En aktivitet, vi også anvender indimellem er, når eleverne vælger ord ud fra deres egen frilæsningsbog, som vi arbejder med og snakker om.


I arbejdet med elevernes ordforråd er gentagelse en vigtig del af læringen. De husker ikke ordet bare fordi det bliver nævnt én gang. Derfor sørger jeg for at gentage ordet, spørge ind til det igen og løbende husker eleverne på de ord, vi har snakket om. 


Jeg har lavet en plakat, som jeg har hængt op i klassen og her sættes dagens ord og talemåde op. 

Herunder har jeg linket til plakaten og min liste med forskellige ord, som hele tiden bliver udvidet. 

Kopiere dokumenterne ind i jeres eget dokument.


PLAKAT

LISTE MED ORD  Der er mange sider med ord og talemåder

søndag den 20. februar 2022

HAIKU digte

Haikudigte stammer fra Japan og har en meget stram form, der gør det nemt for eleverne at forstå og arbejde med denne form for lyrik. 

Lyrikformen har fokus på stemninger, følelser og sanserne som man bruger, når man skal skrive de tre små linjer. 

Digtet beskrev oprindelig noget konkret og tog også udgangspunkt i en bestemt årstid. Det består af 3 linjer med en fast struktur i de i alt 17 stavelser, som digtet indeholder.  

5 - 7 - 5 stavelser. 

5 stavelser i den første strofe. 7 i den midterste og 5 i den nederste. 

OPHÆNG TIL KLASSEN MED HAIKUDIGT BESKRIVELSE


I efteråret præsenterede jeg eleverne i 4.klasse for denne lyrikform. 

Først havde jeg medbragt et æble til hver elev, som de skulle dufte til, føle, lugte til, smage og kigge på. De skulle med udgangspunkt i de forskellige sanser skrive deres tanker ned i deres kladdehæfter. 

Dernæst blev digtet præsenteret og de skulle nu med deres tanker og sansninger om æble skrive deres eget lille haikudigt om æblet. Vi gennemgik først digtet på tavlen og skrev sammen nogle enkelte sætninger, som havde hhv. 5 eller 7 stavelser. 

Eleverne skulle nu klippe og skrive deres haiku på et lille æble, som vi hængte op i klassen. Denne lille opgave tog 1-2 moduler. 

Dagene efter vores lille opgave med æblet gik vi en tur rundt omkring skolen udenfor. Vi er så heldige, at der i nærheden ligger et lille skovområde, som vi besøgte. Eleverne havde deres kladdehæfte med og en blyant. I hæftet havde vi forinden opdelt en side i 4 felter. 

I felterne stod der som overskrift: 

Jeg kan se: 

Jeg kan høre: 

Jeg kan mærke: 

Jeg kan lugte: 

Eleverne skulle, mens vi gik vores tur udenfor skrive så mange ord ned som muligt. Vi stoppede op undervejs et par steder og jeg bad eleverne om at skrive ord ned. Et sted stod vi bare og lyttede ude at sige et ord. Alle skulle skrive ord/sætninger ned. 

Da vi de kommende dage skulle skrive haikudigte om efteråret brugte eleverne deres ord og sætninger og hvad de kunne huske fra vores lille tur. Vi lavede en lille foldebog som denne på billede og eleverne skrev deres små haikudigte ind i foldet og tegnede til. Der skulle være 4 små haikudigte - en til hver sans. 

Denne lyrikform kan bruges til mange forskellige opgaver. Vi skal blandt andet i næste uge lave en boganmeldelse som et haikudigt. Nu har eleverne kendskab til lyrikformen, så derfor vil jeg selvfølgelig anvende det så tit, det giver mening. 

søndag den 9. januar 2022

Pæn håndskrift
Selvom meget arbejde i dag foregår online og på en computer, så afsætter jeg stadig tid i min undervisning til at arbejde med håndskrift. Der er dejlig traditionelt og målet i sidste ende er at eleverne skal ”beherske en læselig, personlig og sammenbundet håndskrift”.

Men hvordan gør man det? Hvordan arbejder du med skrivning?

I de mindste klasser møder mine elever kaninen Stampe, som lære eleverne den rigtige
skriveretning på en ny og sjov måde.
Jeg skrev for nogle år siden en artikel om “Kaninen Stampe”
til Skolebladet fra Børnehaveklasseforeningen. 

Tilbage fra min egen seminarietid havde vi skrivning en gang om ugen og vores lærer viste os,

hvordan man med kaninens ansigt kunne lære eleverne skriveretningen.

Det gør skrivningen sjovere og skaber en fortælling som eleverne synes godt om. 


Nu handler det om at eleverne skal lære, hvor i skrivehuset bogstaverne placeres.

Det har de virkelig svært ved og skal mindes om det igen og igen. Hører bogstaverne til i

kælderen eller på loftet. Det er noget, som jeg vender tilbage til utallige gange som repetition

i indskolingen og på mellemtrinnet.

Eleverne får en “skriv pænt mappe” med skrivesider. Ordene som de øver er nogen jeg

har skrevet ind i skriverhusene og her er der også mulighed for niveaudeling. Det er forskelligt,

hvor langt eleverne er i at nå deres egen personlige håndskrift.


Når vi arbejder med litteratur, anvender jeg også arbejdet med skrivning som en del af arbejdet

med litteraturen. Jeg udvælger enkelte ord fra fortællingen som jeg skriver ind i på mine

kopisider i skrivehuset og kopierer til eleverne. 


Her er link til forskellige typer af opgaver som jeg anvender og tomme skrivehuse som kan

printes ud og bruges til at skrive egne ord i.


Stampe


Forside til skrivemappe 

Skrivehus med bogstaver 

Skrivehus med bogstaver 

Skrivehus med blokbogstaver 

Skrivehus med guirlandebindinger 

Skrivehus med sammenhæng

Skrivehus med blokbogstaver 2

Tomme skrivehus

Tomt skrivehus 


Tomt skrivehus til emne om Pippi 

Tomt skrivehus til juleord 


søndag den 28. november 2021

Juleroulette

Historierouletterne er et hit og mine elever har altid været glade for dem. 

Der findes mange forskellige udgaver og jeg tænker at mine elever i 4.Klasse i år

skal skrive deres egen julefortælling.

Det kan være svært bare at skrive en fortælling.

Hvordan skal de starte? Hvilke personer skal være med, og hvad skal handlingen være? 

Her hjælper rouletten på vej :o) 

Når jeg i løbet af den kommende uge præsenterer eleverne for denne juleroulette,

vil vi først lave en julefortælling sammen på tavlen.

Dernæst skal de selv forsøge sig

frem og undervejs vil jeg kigge med over skulderen og hjælpe med at give fortællingerne fylde,

handling og lækre ord. 

Jeg glæder mig til at læse mange gode julefortællinger, inden vi går på juleferie.

Juleroulette PDF
onsdag den 27. oktober 2021

Forfatterskabsforløb - Marianne Iben Hansen


I starten af September havde vi på skolen besøg af Marianne Iben Hansen og det var startskuddet til et par uger med forfatterskabsforløb om Marianne og hendes vidunderlige billedbøger. 

Vi læste, lyttede, klippede, tegnede, skrev, rimede, rockede og rappede flere af Mariannes tekster og eleverne samlede alle deres tanker i en fin lille foldebog. 

Jeg var så heldig, at mine elever i 4.klasse på forhånd ikke havde noget kendskab til Mariannes bøger så tavlen var hel ren og jeg kunne bare starte fra en ende med de bøger som jeg holder allermest af. 


Det var helt umuligt at låne nogle bøger gennem CFU så vi tog kontakt til vores lokale folkebibliotek og de sørgede for at finde så mange titler som muligt fra hele landet. Dem havde vi stående i de par uger, hvor vi havde om emnet. 

Marianne læste bl.a. "Av, det gør nas, det gør ananas" op for eleverne den dag hun var her. De efterfølgende dage arbejdede vi videre med bogen. Vi startede med at snakke om enkelte ord fra teksten. Hvad betyder ordene og her tog vi den fælles på klassen. Dette kunne sagtens være i mindre grupper eller som en quiz og byt leg. 

ORD fra "Av, det gør nas, det gør ananas"

Det samme gjorde vi som en opstart til både "Palle P og Perlen" og "Axel elsker biler". 

ORD til Palle P og Perlen

Ord til Axel elsker biler På Mariannes hjemmeside eller på YouTube kan man lytte til Marianne der læser enkelte bøger op og vi lyttede til oplæsning af "Av, det gør nas, det gør ananas" endnu en gang. Så snakkede vi om "hvad handler bogen om" og "hvad drejer bogen sig om" - to spørgsmål, som mine elever skal trænes i. Hvad kan vi læse på linjerne men hvad sker der egentlig bag ved linjerne. Eleverne skrev et lille resumé af bogen i deres kladdehæfter. 

Nu skulle eleverne vælge en sætning eller et ord fra teksten, som de syntes havde stor betydning for hele fortællingen. Vi klippede englevinger og eleverne skrev og tegnede deres sætning eller ord på . Det kom der disse fine små citatfigur ud af. 

Til billedbogen "Palle P og Perlen" snakkede vi både om ord fra teksten inden vi læste bogen. Men vi snakkede også om forsiden og eleverne lavede en Thinglink på skoletube. Her sætter de forsiden ind i programmet og sætter små markør på billedet. De snakkede sammen om forsiden. 

Hvad tror vi, bogen handler om?

Hvad kan vi se på forsiden? 

Det er et godt greb til brug, når vi arbejder med billedbøger og der er en flot forsiden på bogen som eleverne kan samtale om inden læsning. 

I foldebogen klippede vi en musling - med inspiration fra Foldedamerne, som jeg har set på deres Facebookside. Inde i muslingen skrev de "hvad gør mig lykkelig". 

I billedbogen er der de skønneste sætninger som eleverne tegnede - hvordan tegner man f.eks. "Der er springvand og fuglesang indeni" eller "Forsvundet i det blå"?? Det kom der de flotteste tegner ud af. 

Sætninger fra Palle P
"Axel elskede biler" har ligesom mange af Mariannes bøger et lækkert rim som vi øvede at læse højt og udføre for hinanden. Der er mange sammensatte ord og nu det er 4.klasse havde vi også fokus på det grammatiske så derfor var det nærliggende at arbejde med morfemer og sammensatte ord. Eleverne skulle selv finde på sammensatte ord. Jeg valgte nogle ord ud som jeg skrev på tavlen og de skrev løs i deres hæfter. Dette kan også være som en aktivitet, hvor ordene er skrevet på små ordkort og eleverne sidder i grupper. 

I foldebogen klippede vi en lille bil, som vi satte ind og heri skrev eleverne, hvad de syntes om bogen. 

Undervejs klippede, tegnede og klistrede vi ind i vores foldebog og eleverne gjorde sig meget umage. Vi snakkede selvfølgelig også om rimord - her havde vi fokus på RIMFAMILIER og læsestrategien. Vi gennemgik strategien og brugte den til at lede efter rimfamilier i teksterne. 

Der er for nylig udkommet en FAKTISK bog om Marianne og hendes forfatterskab - den tog vi selvfølgelig udgangspunkt i og vi læste om hende. Eleverne skrev deres egen faktuelle beretning om Marianne. 


"Lille frøken Pingelpot" må vi ikke glemme. Vi startede med at snakke om ord fra teksten. Jeg læste bogen højt  (ligesom alle de andre fortællinger) og vi snakkede om handlingen. Eleverne lavede et venndiagram om Pingelpot og Den grimme ælling. Hvad er der er ligheder og forskelle på de to fortællinger. 

Vi rappede med beat rimet i bogen, tegnede pingelpot og skrev en karakteristik om hende. 

Det har været et langt men rigtig sjovt forløb. Jeg tilpassede forløbet mine elever i 4.klasse men tænker bestemt at flere af bøgerne kan (som det også anbefales) læses helt fra 0.klasse og i indskolingen. 


Skabelon til foldebog

tirsdag den 26. oktober 2021

Plakater til rimfamilierne

Jeg har gennem de sidste mange år arbejdet med flydende læsning og de forskellige læsestrategier. Derfor har jeg også meget længe haft en lang "TO-DO-LISTE" med ønske om nogle plakater, som kan anvendes, når eleverne bliver præsenteret for de forskellige læsestrategier. 

Jeg har i første omgang fået lavet plakaterne til de forskellige RIMFAMILIER. 

Herunder kan I finde mine plakater 

Rimfamilie A

Rimfamilie E                    

Rimfamilie I

Rimfamilie O

Rimfamilie Y

Rimfamilie Æ-Ø-Å
lørdag den 11. september 2021

Årsplanlægning

Flere har henvendt sig og spurgt om de må se min årsplan. Det er ikke af uvilje, at jeg ikke deler den, men situationen er bare det, at jeg egentlig ikke har en fuldstændig færdig og køreklar årsplan. 

Gennem årene har jeg arbejdet på mange forskellige måder med årsplanlægning. Da jeg var helt nyuddannet, brugte jeg de første mange år utrolig meget tid på at detailplanlægning af de enkelte forløb, emner og uger inden skoleårets start.. Det var et kæmpe arbejde, men også utrolig nemt for mig, når skoleåret først var i gang. 


Dengang skrev jeg i mit eget dokument men nu skal vi ligesom de fleste skrive på de platforme som kommunerne har indkøbt. Vi bruger Min Uddannelse i Holbæk og her har jeg sammen med min danskmakker skrevet årsplanen ned i overskrifter. Da jeg i år har skiftet job, var det være svært at skrive for meget i detaljer, da jeg selvfølgelig ikke kendte eleverne på forhånd. Derudover plejer jeg også allerede i marts/april at tænke næste skoleår og låne bøger til det kommende skoleår. Det har jeg selvfølgelig ikke gjort i år, så jeg har løbende booket, hvad jeg lige har kunnet finde. 

Jeg har dansk i 4.klasse i år og jeg fylder på forløbene undervejs gennem året så min årsplan er meget flydende.


Årsplanen er som sagt skrevet i overskrifter og er, som jeg også siger til forældrene, mit arbejdsredskab, som sagtens kan ændre sig i løbet af året. 

På skolen har vi Fandango i klassesæt men det er ikke meget jeg anvender selve bogen. Der er rigtig mange gode tekster i systemet, men fordi det kun er uddrag vælger jeg tit at låne hele bogen hos CFU (hvis det er muligt).

Begreberne som Fandango kommer omkring arbejder jeg også med sammen med eleverne men bare ud fra andet litteratur og på andre måder end beskrevet i bogen. 

Jeg udvælger litteratur til mine klasser og så efterfølgende laver jeg forløbene. Finder ud af, hvad den enkelte roman, billedbog eller novellen kan og hvad jeg så vil sætte fokus på. 

I forløbene kommer jeg omkring hele danskfaget. Litteraturen er afsæt for min undervisning, hvor alle kompetenceområderne er repræsenteret. 


Herunder kan I se et meget kort og skitseret uddrag af en årsplan for dette skoleår. Der kommer løbende ideer til både mine egne, men bestemt også elevernes. 


Min årsplan i overskrifter og med ideer: Uger

Overskrifter 

Ideer 

33-35

“Emmely M”Fokus på personkarakteristik. Samspillet mellem tekst og billede og det gyselige element. 

36-41

Forfatterskab omkring Marianne Iben Hansen - da hun kommer på besøg på skolen. 


Vi skal lave en foldebog om Mariannes forfatterskab. 


Her skal vi læse “Av, det gør nas, det gør ananas”, “Pingelpot” og “Mørkemusen.” 


Pingelpot vs. Den grimme ælling

(Intertekstualitet)

Hvis vi når flere bliver det til frokost og her er “Palle P og Perlen” og “Axel elsker biler” også rigtig gode. 


Læse fagteskt om Marianne og skrive en beretning om hende. 

Skrive resume til en af bøgerne

Handler/drejer sig om

Personkarakteristik af enkelte karakter.

Arbejde med sproget, sammensatte navneord, nonsensord.

Eleverne skal skrive deres eget rim

43-45

Lyrik - her skal vi bruge forskellige tekster. “Fodboldhunde og drømmecykler” fra Vild Maskinen. Den er virkelig god til mellemtrinnet. Så er der også nogle gode tekster i “Nattevagt” fra Stian Hole som vi også skal arbejde med. 
Vi skal have fokus på sproget, ord og stemninger. 


Lave Pop up bøger om digte, bygge i skoæske og ud i naturen og bruge vores sanser. Måske eleverne selv skal skrive deres eget digt.


Fokus på sproget og sanserne

Rim (enderim/krydsrim)

Samspil mellem tekst og billede


Øve oplæsning af digte med rette betoning

46-48

“Klub Solskov” af Mette Vedsø. Det er en af de nye billedromaner fra Dansklærerforeningen, som også er god til mellemtrinnet. 


Her er fokus på handlingen, personerne, tekstforståelse og arbejdet med forskellige grammatiske opgaver. 


Jeg har et blogindlæg om lige præcis denne bog. 

49-51

“Tomat” af Mette Eike Neerlin er en billedbog, som jeg tidligere har læst sammen med 4.klasse. 

Fokus på det sociale. At turde sige sin mening og alle har en stemme. 


Samspillet mellem tekst og billede. Personerne, læser mellem linjerne. 

Stemningen, miljøbeskrivelse

1-6

Eventyremne 

Vi skal læse og arbejde i dybden med 5 forskellige eventyr. 

Fyrtøjet

Klods Hans

Prinsessen på ærten

Kejserens nye klæder

Rødhætte og Ulven


Vi skal langt rundt i eventyrverden. 

Der bliver tid til at lytte til flere eventyr. 


Har booket enkelte e-bøger

Eventyrregler, HCA, Folke/kunsteventyr

Aktantmodellen


Lego og stopmotion 

Makerspace - green screen 

Læseteater 


Vi skal bygge et eventyrunivers i Bk og DK

Scener fra de forskellige eventyr. Både med skrald, men også i Minecraft
8-11

“Farfar”

“Hundeliv”

Læse mellem linjerne - læse med fordobling. 

Handlingen 

Citatfigur 

Forvandling 

Personerne/synsvinkler

12-13

“Rævefælden”

16-22

Forfatterskab om Kim Fupz Aakeson


Eleverne skal anmelde bøger - mundtligt og skriftligt. 

Hvad er der særligt ved Kim Fupz og hans forfatterskab? 


Vi skal lave oplæsning af bøger for mindre elever. 


Faktatekst om Kim Fupz - fandango

Se interview online 


Billedbøger - Lillebror, køter, krapyl…. Der er så mange at vælge imellem. 


Bruger også teksterne fra fandango. 21-25

“Annas Himmel” af Stian Hole 
Ugerne er vejledende.