torsdag den 23. maj 2024

Arbejde med Ord og Ordklasser

 

I 1. klasse er eleverne netop blevet introduceret til navneord. Vi begyndte med et kort afsnit i vores fælles bog, som vi har arbejdet grundigt med. Når vi anvender engangsmaterialer, er det ofte begrænset, hvor meget tid eleverne får til at fordybe sig i et tema eller emne, før vi igen går videre til noget nyt. Derfor er det utroligt vigtigt, at vi supplerer de forskellige sider i bøgerne med ekstra opgaver. Hvis vi kun berører et emne over 3-4 sider, bliver det ikke tilstrækkeligt lagret hos eleverne, og det bliver svært for dem at overføre denne viden til deres egne tekster.

Vi startede med at arbejde med navneord og gennemgik de relevante sider i bogen. Herefter har vi brugt navneordene til hentediktater og lavet forskellige bevægelseslege med dem. Eleverne har skrevet lister, fundet navneord i deres bøger, og vi har skrevet små sætninger, hvor vi særligt har holdt øje med navneordene.

I starten fokuserer vi på at forstå, hvad et navneord er, om der skal være "en" eller "et" foran, og vi har også talt om, hvordan navneordene ændrer sig, når der er flere af dem.

For at gøre det sjovt og interaktivt introducerede jeg en lille bevægelsesleg med en fluesmækker. Eleverne ser et billede af et navneord og løber hen og smækker på "en" eller "et". Ordene på mine slides bruges også til at skrive sætninger med navneordet.

Denne tilgang sikrer, at eleverne får en dybere forståelse af navneord og kan bruge dem korrekt i deres egne tekster

Jeg besøgte 8. klasse for at forberede eleverne til en retstavningsprøve sammen med deres lærer. For at gøre denne forberedelse mere engagerende og lærerig besluttede jeg at lave en bevægelsesleg med fokus på de forskellige ordklasser. På forhånd havde jeg udvalgt enkelte ord fra testen, som eleverne skulle arbejde med. Vi startede med at læse ordene højt og diskutere deres betydning, da mange af dem var nye for eleverne.

Denne aktivitet gav eleverne mulighed for at bevæge sig lidt, samtidig med at de fik styr på, hvilken ordklasse de forskellige ord tilhørte. Eleverne blev aktive og engagerede i processen, hvilket hjalp dem med at forstå og huske ordene bedre. Denne forståelse kunne de så anvende, da de skulle lave deres retskrivning. Arbejdet er langt fra færdigt, og dette er blot en ide af mange til at styrke eleverne. 

Det er afgørende at arbejde intensivt med ord og ordforståelse, da det danner fundamentet for elevernes fremtidige sproglige og faglige udvikling. Et stærkt ordforråd og en dyb forståelse af ordklasser er essentielt for at kunne læse, skrive og kommunikere effektivt. Når eleverne lærer at genkende og anvende forskellige typer af ord korrekt, bliver de bedre rustet til at forstå komplekse tekster og udtrykke sig klart og præcist. Ved at integrere varierede og engagerende aktiviteter, som bevægelseslege og skrivning af sætninger, sikrer vi, at eleverne ikke blot lærer ord, men også forstår deres anvendelse i forskellige kontekster samt forsøger at danne en kobling mellem sprog og tekster. Det er en svær kobling, men det bliver ikke lagret hos eleverne, hvis de ikke kan anvende ordene i deres korrekte form i egne tekster. 

lørdag den 6. april 2024

Elevsamtaler

Det er den tid på året, hvor vi skal holde skole/hjem samtaler.

Vi har på 1.årgang aftalt, at vi inden samtalerne skal have små trivsels/elevsamtaler
med eleverne. Vi fandt forskellige forslag frem til et teammøde, som vi kiggede lidt på.
Der findes mange forskellige slags udgaver af ark, der kan bruges til samtalerne, og jeg
har også gennem årene brugt mange forskellige. 
Der findes blomster, balloner, skemaer, smileyer og mange andre slags.
Det afhænger meget af, hvilke elever man har, og jeg har brugt mange forskellige.

Den vi fandt frem og besluttede os for at anvende, manglede dog lidt om fagene, så derfor
har jeg lavet min egen udgave. Jeg har selvfølgelig skrevet det, som vi på årgangen har
arbejdet med og formuleret det, så eleverne ved, hvad vi mener. Det har været mange
forskellige slags samtaleark, jeg har anvendt gennem årene, da det også tit afhænger af
de elever, der er i klasserne. 

Når jeg i den kommende uge starter på samtalerne, tager jeg eleverne ud enkeltvis og
snakker med dem om at gå i skole og selvfølgelig alle de forskellige spørgsmål, som er på
arket.
Til samtalerne tager vi arket med og bruger det som udgangspunkt for samtalerne. 
Derudover vil vi også medbringe elevernes egne mapper med alle de produkter, som de har
lavet gennem året. Man skal huske på, at samtalerne kun varer 15 minutter, og jeg er den
evige tidsoptimist.  
Under hvert spørgsmål har jeg sat tre smileyer, og eleverne krydser den smiley,
som de synes passer bedst til udsagnet. 

På denne har jeg ikke fokuseret så meget på faglige mål, men mere på det sociale og på
den enkelte elev, og hvordan de ser sig selv som skoleelev. 

I linket herunder finder du mit bud på et samtaleark til 1.klasse.

mandag den 19. februar 2024

Læsestrategier - Rimstrategien

Når du arbejder med de mindste klasser og læring af læsestrategier, handler det om at gøre læsningen sjov og interaktiv. Brug farverige billeder og spil for at lære dem at forbinde lyde med bogstaver. At lære eleverne at anvende læsestrategier er vigtigt af flere grunde. Først og fremmest hjælper det dem med at forstå og bearbejde informationen i tekster, hvilket er afgørende.

Læsestrategier lærer eleverne at møde udfordringer under læsning, såsom ukendte ord eller komplekse sætninger. Men jeg synes nogle gange, at det kan være svært, at finde gode opgaver, der kan anvendes i undervisningen. Derfor gennemgår jeg tit læsestrategierne i kendte tekster og derefter giver jeg dem forskellige spil, der træner netop dette.

Her i 1.klasse har jeg introduceret dem til det der kaldes "rim-strategien." Kan eleverne læse enkelte ord som -ur eller -at, er det nemt at sætte forskellige forlyde foran og eleverne oplever, at de pludselig kan læse mange forskellige ord, hvilket styrker troen på deres egne evne indenfor læsning og giver succesoplevelser.

En aktivitet kan være disse læsehjul, hvor eleverne læser, skriver ordene ned og måske skriver de også enkelte sætninger med nogle af ordene.

LÆSEHJUL

(der kommer mere til, når jeg finder på flere opgaver til dette)

søndag den 18. februar 2024

Faglig skrivning i de mindste klasser

At lære at skrive er fantastisk for børn helt fra skolestart. Det hjælper dem med at udvikle deres sprog, så de kan udtrykke sig klart og præcist. Skrivning stimulerer også kreativ tænkning og fantasi, da børnene kan skabe deres egne historier. Det giver dem en mulighed for at udtrykke deres tanker og følelser, hvilket er vigtigt for at opbygge deres selvforståelse.

Jeg har lavet en række forskellige skriveark til bl.a. argumenterende, instruerende og informerende tekster som kan bruges i de mindste klasser. Når vi arbejder med faglig læsning eller skrivning skal eleverne lære at organisere deres tanker og strukturere de informationer som de bliver givet. Derudover er det også bare nogle hyggelige skriveopgaver, som kan styrke deres skrivelyst.

Faglig skrivning i de mindste klasser

At skrive meget og tit er noget jeg anvender i min undervisning. Elever skal opfordres til at skrive regelmæssigt af flere gode grunde. Først og fremmest hjælper det med at udvikle deres skrivefærdigheder. Når de skriver om et emne, forstår de det også bedre og det styrker deres viden. Skriveopgaver skal være meningsfulde, differentierede og relateret til det der undervises i, hvilke øger alle de skrivekompetencer som eleverne skal tilegne sig.

En måde at udvide eleverne ordforråd og samtidig sætte fokus på skrivningen kunne være at lade eleverne skrive lister. Lister med et overordnet tema/emne. Listeskrivning er en sjov skriveaktivitet og kan udføres på mange forskellige måder. Jeg har her lavet en masse forskellige salgs lister, som kan anvendes i de mindste klasser. Hvad man gør med listerne kan være meget forskelligt. Eleverne hjalp hinanden med at finde på ord og til slut hængte vi dem op i klassen efter vi havde gennemgået de forskellige ord og nye begreber.

Listeskrivning

søndag den 7. januar 2024

Ordkort og stavelser i 1.klasse

I danskundervisningen bruger jeg tit forskellige ordkort, og nu har jeg lavet mine egne. Det er primært lydrette ord. De ordkort jeg har fra tidligere er ikke med lydrette ord og er alt for svære for elever i 1.klasse. 

Vi kan bruge ordkortene til mange forskellige typer af opgaver og aktiviteter. 

  • Quiz og byt - hvor eleverne skal stave til de forskellige ord. 
  • Hentediktat 
  • Læs og stav til ordet med eks. scrabble bogstaver, og så skriver de ordet i deres kladdehæfte.
  • Skriv små sætninger med enkelte ord fra kortene. 

Det kan være: 

I linket her kan du finde ordkortene, som blot skal printes ud og lamineres. I sidste uge arbejdede vi med stavelser. Eleverne skulle prikke vokaler og tælle stavelser.

Normalt når jeg laver sådanne opgaver, plejer jeg altid at tage udgangspunkt i de fælles tekster, vi læser. Jeg vælger nogle ord fra teksten, som vi så arbejder med. 

Men lige nu skal eleverne blot have styr på vokalerne, og hvordan de prikker og tæller. Derfor har jeg lavet enkelte sider med tilfældige ord, som vi skal arbejde med. 


Næste gang vi arbejder med en fælles tekst fra eks. en fælles læsebog eller en billedbog, laver jeg opgaver med stavelser og bruger ord som eleverne har stødt på i teksten. 


Tidligere har jeg også i denne slags opgaver lavet linjer, hvor eleverne har prikket vokaler, talt stavelser og dernæst delt ordet på en linje. Det har jeg ikke valgt at gøre denne gang. I første omgang skal de blot lære at prikke og tælle. 


I linket her kan du finde opgaverne med stavelser. 
Foldebog om Dronning Margrethe

I forbindelse med dronningens abdicering den 14.januar skal vi i 1.klasse lave en lille foldebog om hende. Vi skal se en lille film om hende fra www.dr.dk. En film, der blev lavet til hendes 50 års jubilæum. Efter vi har set filmen snakker vi om, hvad filmen handlede om og eleverne skal skrive nogle små sætninger.

Derudover vil jeg også fortælle lidt om hende og eleverne skal i foldebogen skrive og tegne om hende. 

Vi skal snakke om enkelte ord som regent, monarki og abdicering. Her skal eleverne skrive, hvad ordene betyder med deres egne ord. 


Jeg har til foldebogen lavet nogle forskellige udklip, som eleverne kan klistre ind i foldebogen. Her skal de tegne og skrive om dronningen. 

Øverst på foldebogen får eleverne et stykke hvidt karton, hvor de skal tegne dronningen, og som så skal klistres på bagsiden af foldebogen. 

Hver elev skal bruge et stykke A3 karton til foldebogen og et stykke A5 hvidt karton til hovedet.


Jeg har lavet de forskellige skabeloner som eleverne kan anvende men det ville også være rigtig fint, hvis de selv kan finde på noget som de gerne vil sætte ind i bogen. Dette er blot forslag og ark til at skrive på og felter til at tegne i.


Her i linket kan I finde de forskellige skabeloner til foldebogen.

lørdag den 9. december 2023

Øve skriveretning - skriv ovenpå bogstaverne

For mig betyder det meget, at eleverne har en pæn håndskrift eller at vi i hvert fald arbejder på, at de får det.

Det har her i første klasse også stor betydning for deres motorik at øve på skrivningen. 

Vi arbejder med skrivning på mange forskellige måder. Det kan være almindelige skriveark i deres mapper,

skrivedans eller denne nye aktivitet, som jeg har lavet.

Jeg tænker, at den skal være en del af en station, når vi efter jul skal forsøge os med stationsundervisning.

Jeg ved endnu ikke, om jeg bare præsenterer aktiviteten for eleverne, så de kan øve sig på et lille værksted,

eller jeg venter til vi er kommet godt i gang med stationsundervisningen. 

Men tanken er, at skrivearkene, som jeg har linket til her, sættes ind i en lomme, hvor eleverne så med

tuscher skriver ovenpå et par gange. Så hvisker eleverne ud og forsøger igen. Eleverne skriver ovenpå

bogstaverne og på arkene har jeg sat en rød prik ind, der hvor eleverne starter med at sætte tuschen og

hvilken retning de skal skrive viser pilen på bogstavet.

Jeg har på Leg&Lekties hjemmeside fundet lommerne, som arkene sættes ind og tuscherne følger med.


ØVE SKRIVERETNING

Julehentediktat

En af de aktiviteter, som vi arbejder med her i 1.klasse, er hentediktat.

Eleverne er blevet rigtig gode til det, og vi bruger aktiviteten 2-3 gange om måneden i øjeblikket. 

Jeg har fordelt en masse ordkort udenfor vores lokale og på elevernes borde lægger deres skrivehæfte og en blyant.

Eleverne går ind og ud af lokalet. Finder et ordkort, læser det og husker det.

De går ind i klassen og skriver ordet ned i deres hæfte. 

Ordkortene var i starten af 1.klasse lydrette ord med 2-3 bogstaver eller enkelte bogstaver.

Nu har vi udvidet med ord, der også indeholder 4-5 bogstaver og også enkelte ikke-lydrette. Jeg har stadig elever,

der har brug for de korte, helt lydrette ord, så det er en god blanding af ord jeg lægger frem. 

Det, vi øver mest, er, hvordan man går frem og tilbage og selvfølgelig vigtigheden i ikke at forstyrre hinanden.

For snakker de til hinanden eller fjoller, så glemmer de, hvad de har læst, og det gør deres kammerat også.

Det var mest i fokus i starten. Nu er vi nået dertil, hvor de faktisk fokuserer på ordene og får skrevet dem rigtigt. 

Det næste vi skal, er at bruge de små ord i sætninger, som de så efterfølgende skal skrive i deres hæfter. 

Mine elever er vilde med denne aktivitet, det bryder lidt op med undervisningen og en god aktivitet for dem.

Jeg stopper gerne aktiviteten efter 7-10 minutter, så tæller de, hvor mange ord de fandt og skal så læse dem op

for deres makker. 

Jeg har nu lavet en julet udgave. Jeg har valgt omkring 50 forskellige ord ud af de 120 ord i forskellig

sværhedsgrader, så der er lidt til alle. Eleverne er så gode til selv at vurdere, hvilke ord de skal gå efter,

hvilke der er for svære for dem at læse og huske. 

I linket herunder kan du finde min juleudgave. På julemanden er det de 120 ord, og på snekuglen er det juleord.

Det har jeg ikke tænkt mig at bruge i år - det må blive til næste år. 

JULEHENTEDIKTAT


tirsdag den 17. oktober 2023

Forskellige skriverammer til 1.klasse

Efter efterårsferien skal vi i 1.klasse læse billedebogen “Efteråret med pindsvinet Pirke.”

Jeg læser bogen op for eleverne, og vi snakker om fortællingen, der er skrevet på små rim, men også om efteråret, og hvad der sker i naturen, når det bliver efterår. I billedbogen er der nemlig små fagtekster i bunden på hver side. 


Inden ferien samlede vi en masse blade, som vi i billedkunst skal bruge til at sætte på en pindsvins krop, og så laminerer jeg deres pindsvin med de fine farvede blade. 

Derudover skal vi skrive lidt om fortællingen og hvad Pirke oplever

Men fokus er, at eleverne skal skrive en lille fagtekst om et pindsvin. Det bruger vi skriverammen til. Jeg skriver sætninger på tavlen, og så skriver eleverne deres små fakta sætninger om pindsvinet ind i skriverammen. 


Når vi skriver i klassen, skriver jeg altid ord eller sætninger på tavlen som eleverne gerne må efterligne, men ellers opfordrer jeg altid til at de selv skal finde på og skrive med deres egne ord. Så kan de altid låne lidt ord eller enkelte sætninger fra det, jeg skriver. 


Så er det også snart Halloween, og vi skal ikke bruge meget tid på det, men jeg tænker, at vi som et lille oplæg til skrivning skal snakke om Halloween, og hvad det er. Ud fra det vi snakker om og finder ud af, så vil jeg gerne have, at eleverne skriver en lille fagtekst om Halloween. 

En god oplæsningsbog til Halloween er “Villads fra Valbys uhyggelige Halloween.” Hvis vi når det, skal eleverne også her skrive og tegne lidt om fortællingen og forsøge at inddele den i start-midte-slutningen. 


I dette link har jeg også vedhæftet et par skriverammer til jul - tænker, at vi skal skrive et brev til julemanden og en ønskeliste.


Forskellige skriverammer


Litteraturens ansigter - plakat

I 1.klasse læser vi mange forskellige bøger og møder mange litterære karakterer. Jeg har en plakat i klassen, hvor jeg sætter billeder op af de forskellige bøger, vi læser. Den har jeg hentet på danskvaerelset blog. Det giver et meget godt overblik over, hvilke bøger vi kommer igennem både som oplæsning til frokost og billedbøger, vi arbejder med i undervisningen. 

På denne plakat “Litteraturens ansigter” sætter jeg de forskellige karakterer ind, som vi støder på. Det kan være Vitello, Alfons Åberg, Gummi Tarzan eller andre. Så snakker vi om personerne og skriver lidt om dem i vores skrivehæfte, inden jeg sætter dem op på plakaten. Det er forarbejdet til at skrive personkarakteristik. 


Planen er, at vi gennem skoleåret sætter flere ansigter på og arbejder med dem løbende. 

Jeg printer billede ud, laminerer det og sætter det fast med abesnot på plakaten, så jeg kan bruge plakaten igen. 


Her i linket kan I printe plakaten ud til eget brug 😉


Litteraturens ansigter