mandag den 3. december 2018

"Lige nu er allerede i morgen"


Billedresultat for lige nu er allerede i morgen

I forbindelse med min uddannelse til danskvejleder har jeg i dette modul "Litteratur og litteraturdidaktik" arbejdet med bogen "Lige nu er allerede i morgen" af Ida-Marie Rendtorff fra 2015.

Det er en smuk og velskrevet bog om at miste nogen man har kær og genvinde sit liv igen. Felicia som er bogens hovedperson er hos mor og Cille hele tiden og som læser tror man lige indtil det sidste at temaet er skilsmisse. Jeg var helt betaget, og havde meget svært ved at lægge bogen fra mig.
Om det er en kort roman eller en lang novelle må I selv afgøre :o) Men det er i hvert fald en bog, der egner sig rigtig godt til mellemtrinnet og måske også 7.klasse.

Teksten er i overflod af "tomme pladser" og sproglige billeder - så der er rigelig at tage fat på i litteraturarbejdet.

I min opgave har jeg med udgangspunkt i receptionsæstetikken anvendt Judith Langers 4 centrale indfaldsvinkler. 
1. At være udenfor og træde ind i en forestillet verden.
2. At være inden i og bevæge sig igennem en forestillet verden.
3. At træde tilbage og gentænke, hvad man har erfaret.
4. At træde ud af den forestillet verden og gøre den til genstand. 

Samt metoden "de 5 spørgsmål"
1. Læs teksten
2. Find de fem ting, som du synes er vigtigst at få svar på, så du synes, du rigtig  har forstået teksten
3. Formuler de fem ting som spørgsmål
4. Diskuter de forskellige foreslåede spørgsmål med klassen/gruppen
5. Svar på spørgsmålene. Diskuter svarene. 

I skrivende stund er opgaven stadig undervejs - den skal først afleveres den 19/12, men jeg vil gerne dele med jer, hvordan vi har arbejdet med bogen i undervisningen i 5.klasse.
De forskellige litteraturdidaktiske aktiviteter kan selvfølgelig også bruges til andre fortællinger.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inden vi læste bogen snakkede vi i plenum om bogen.
- hvad betyder titlen?
- hvad forestiller forside billeder?
- hvad undre du dig over?
- hvad tror du bogen handler om?

Eleverne skulle sammen lave en thinglink og sætte markør på forsidebilledet. Vi snakkede kort om de forskellige thinglink som eleverne havde lavet.

Jeg læste bogen op af et par omgange. Jeg havde lavet tre "stop og tænk" steder undervejs. Eleverne fik udleveret dette ark som de skulle udfylde med siddemakkeren.
https://docs.google.com/document/d/1Qn3Oyn4nv4GS3uJddCq2i3b1a5WlRGaPg-qffogIjkA/edit?usp=sharing
Eleverne satte sig sammen med et andet hold og skulle fortælle, hvad de hver især havde skrevet ned og sammenligne. Til sidst tog vi den i plenum.

Da vi var nået 2/3 af bogen stoppede vi og eleverne skulle lave et "skabelondigt" - jeg havde udvalgt enkelte tekståbnere.
- jeg tænker at...
- jeg føler at...
- jeg mærker at...
- det er ligesom om ....
- nu.... Dette skulle de også lave i mindre grupper - men hele tiden med nye makkere. Vi øver at blive bedre til at arbejde sammen med andre - så jeg siger tit "find en makker, du ikke har arbejdet sammen med længe". 

Uden at afsløre slutningen vil jeg blot sige, at der var rigtig mange "nåååå, derfor..." kommentar i klassen da jeg læste slutningen.
Nu skulle vi sætte fortællingen i system - der sker mange ting i fortællingen og for at bedre forstå, hvad, der står på linjerne lavede vi en tidlinje sammen. Jeg skrev på tavlen. Eleverne lavede en popplet over fortællingen.Eleverne skulle nu sammen i grupper vælge de fem vigtigste ting, der sker i fortællingen og udforme dem som spørgsmål. Hvad undre I jer over.
Udvælge de fem vigtigste ting, som gør, at vi bedre forstår teksten.
Vi samlede vores spørgsmål i en padlet. https://padlet.com/ulla_maria/txkh3a61iz5c
Eleverne kunne også arbejde med "fælles skrivetur" så de sidder i grupper og skriver spørgsmål ned på papir og sender papiret videre rundt indtil alle har skrevet 3-5 spørgsmål. Den kan også laves som "mødet på midte".

Jeg delte fortællingen op i mindre tekststykker og eleverne skulle sammen nærlæse tekststykkerne og skrive ALT, hvad de får af vide om far og Felicia på og mellem linjerne.
Vi snakkede meget om, hvad betyder det når noget står mellem linjerne? Jeg havde inden da - udvalgt et tekststykke som jeg viste på skærmen for eleverne (jeg havde lånt bogen som ebog). Her modellerede jeg for eleverne, hvordan man i teksten leder efter spor og hvordan man skriver det ned.
https://padlet.com/ulla_maria/ligenueralleredeimorgen

En ting der var svært for eleverne at forstå var de sproglige billeder. Når der i teksten står: "Nu vil det aldrig regne på dig" og "Himlen er rød over trækronerne. Som om den bløder" hvad betyder det så egentlig?
De forskellige vendinger brugte vi tid på at snakke om. Vi nåede ikke at tegne, men man kunne dele et papir op i to og på den ene side tegne den bogstavlige betydning og på den anden side den overførte betydning.

I bogen siger far til Felicia: "Det er ligesom en stejl trappe, du skal bare tage ét trin ad gangen". Den snakkede vi meget om - hvad betyder det egentligt og har jeg selv prøvet af skulle op ad en stejl trappe?

Vi har en kirkegård tæt på skolen så vi gik en tur rundt på kirkegården for at fornemme stemningen. Denne lille tur gav anledning til en snak i klassen omkring det at miste et tæt familiemedlem. Vi skrev en masse ord på tavlen omkring de følelser man har når man mister en farmor, far eller hund. Vi snakkede også om besøget på kirkegården, hvordan gør man i Danmark når nogen skal begraves og hvad gør man i andre kultur? Jeg har en klasse med 21 elever og elever fra fem forskellige lande og kultur så der var rigelig at snakke om.

Til sidst har eleverne skrevet en anbefaling af bogen. Vi har arbejdet meget med boganmeldelser og som slut skulle de kun skrive deres anbefaling af bogen til andre elever på skolen.

Det har været et langt forløb - men jeg har også med min opgave i baghovedet skulle prøve nogle forskellige litteraturdidaktiske aktiviteter.

Jeg kan kun give mine varmeste anbefalinger af denne bog til brug i undervisningen.
Rigtig god fornøjelse :o)

fredag den 16. november 2018

"Jeg er William" af Kim Fupz Aakeson

Eleverne i 4.klasse var med skolen i biografen og så filmatiseringen
af bogen "Jeg er William" fra 2013.

Det er ingen hemmelighed at en af mine yndlingforfattere er Kim Fupz og jeg hvert år har (uanset klassetrin) noget af hans litteratur ind i min årsplan.
I 4.klasse skal vi senere på året have om hans forfatterskab men der er SÅ mange sjove, spændende, sørgelige og finurlige bøger at vælge imellem at vi i år også læser en fælles bog af Fupz.

Jeg har før brugt romanen i 4.klasse og har faktisk beskrevet et forløb herinde "Romanforløb i 4.klasse".

I år arbejder vi dog lidt anderledes med bogen - jeg afprøver lidt andet. Det er allerede et andet udgangspunkt da eleverne allerede har set filmen (jeg kunne ikke få bogen inden vi skulle i biografen - så derfor den rækkefølge :O) .

I arbejdet med bogen har jeg valgt at læse de fleste kapitler op. Enkelte kapitler læser eleverne i mindre grupper (vi øver oplæsning) - de kapitler, hvor de skal dykke ned i teksten og finde spor.

Til hvert kapitel har jeg udvalgt enkelte svære ord - ord som vi ikke kender men snakker om eks. bungalow, krybekælder, import/eksport, stereoanlæg o.s.v. 
Jeg har skrevet ordene op på karton og de bliver sat op i klassen.

Til kapitel 3 får eleverne en lille tegneopgaver - find i teksten spor på, hvordan Djernis´ sted er beskrevet. Eleverne nærlæser kapitlet og tegner. Vi har ikke IPad men kunne også bygges i minecraft.

Personbeskrivelse af William, morbror Niels, Viola og Martin er også en vigtig opgave. Eleverne skal være detektiver og finde spor i teksten, der beskriver deres indre og ydre og især Williams udvikling som hovedperson igennem bogen.

Til slut skal eleverne præsenteres for aktantmodellen og vi prøver at udfylde den.

Man kunne vælge at lave en foldebog, en animoto eller andet som afslutning men jeg har planlagt at mine elever inden jul har lavet en booktrailer. 

Jeg har altid i arbejdet med litteratur nogle grammatiske ekstraopgaver. I næste uge skal mine elever bl.a arbejde med ordklasserne navneord og udsagnsord - de skal finde dem på en bestemt side jeg har udvalgt fra bogen. Derudover kunne andre grammatiske opgaver være:

  • At sætte punktummer i et afsnit fra bogen jeg har skrevet over. 
  • Omskrive et stykke tekst fra nutid til datid. 
  • Finde sammensatte ord og dele dem. 
  • Finde ord med korte og lange vokaler.
  • o.s.v
Der er utallige muligheder, det kommer an på hvad eleverne skal lære. Vi har særligt fokus på ordklasserne og sammensatte ord i øjeblikket så derfor laver jeg også opgaver til det.

At arbejde med skrivning i hverdagen gør jeg rigtig meget ud af - det handler ikke kun om skriften men små skriveopgaver i forbindelse med den litteratur vi læser.
Vi har ikke brugt videre digtning - hvad tror vi der videre sker i bogen, for eleverne har set filmen men vi har brugt tekståbnere for at sætte ord på, hvad William egentlig tænker og føler.
Hvad står der mellem linjerne?torsdag den 25. oktober 2018

Billedbøger og multimodale produktioner


I dag har jeg været forbi Grundtvigsskolen i Nykøbing Sj. Jeg skulle holde oplæg om brugen af billedbøger i undervisningen for lærer i indskolingen. Dette havde jeg glædet mig meget til og syntes selv at det gik rigtig godt.

Jeg har her vedhæftet slides men i en kortere udgave 😊😊 (det er ikke hele oplægget)
Google slide

Det er anden gang jeg får lov til at holde oplæg for CFU Absalon. Første gang var til dansklærerensdag i Roskilde og det er forhåbentligt ikke sidste gang jeg kan komme ud og fortælle.

Til februar skal min veninde og jeg en tur til Aalborg for at holde en 6 timers oplæg for mellemtrinlærere 😍😍 Det glæder vi os rigtig meget til.

Dorthe har også en blog, hvor I kan læse lidt om hendes undervisning www.danskvaerelset.blogspot.com
Vh. Ulla Maria


fredag den 19. oktober 2018

Halloween og gys

For nogle år siden arbejdede vi med gyser genren og Halloween i 3 klasse. 

I D´dansk er der et kapitel om Halloween og nogle enkelte tekster til emnet. Vi læste både de skønlitterære tekster men også fagteksterne om Halloween og roelygter. I arbejdet med de skønlitterære tekster var fokus at se på gyser genren - hvilke ord bliver brugt, hvordan er stemningen i teksten. Vi kendte alle rødhætte så den prøvede vi at skrive om til en gyser for at lære, hvordan ordene og sætningerne får betydning. Det var en rigtig sjov øvelse. 

Jeg havde inden skrevet lidt af rødhætte ned og vi skrev sammen sætningerne om på tavlen. 
Vi tog udgangspunkt i enkelte sætninger for at lære, hvordan sætningerne bliver gjort gyslige. 

Eleverne skulle skrive deres egen gyser og vi lavede et gyserleksikon til hjælp. Vi havde inden da snakket meget om, hvordan man skriver en fortællende tekst. Selve opbygningen af teksten. I arbejdet med en gyser handlede det mere om stemningen i teksten, ordene der skulle bruges og hvordan sætningerne bliver levende og spændende. 
Til de elever, der havde svært ved "at finde på" brugte gyserrouletten. 

Vi sluttede vores forløb af med at holde en Halloween fest i klassen. Eleverne var selv med til at arrangere festen og fandt på gyseligt pynt, udklædning og lækkerier de havde bagt hjemmefra. 


tirsdag den 18. september 2018

Billedroman - Emmely M

Vi har i 4.klasse arbejdet med billedromanen - Emmely M fra dansklærerforeningen. Der er et lille uddrag i fandango 4 men jeg låner altid hele historien fra CFU.

MÅL til arbejdet med personkarakteristik:
Eleverne kan skelne mellem statiske og dynamiske personer i en tekst.
Eleverne kan udfylde teksternes tomme pladser og karakterisere hovedpersoners indre og ydre.
Eleverne kan udfylde teksters tomme pladser og karakterisere bipersoners indre og ydre.
Eleverne kan finde deltagere og omstændigheder i teksten.
Eleverne kan finde spor i teksten på historiens handling og tema.
Eleverne kan finde spor mellem linjerne på historiens personer og tema.

Vi startede med en fælles snak om forsiden og hvad billedet forestiller - hvad troede vi historien kom til at handle om? Eleverne skrev i grupper nogle sætninger ned.

Jeg læste hele bogen op i tre dele - vi stoppede op undervejs til stor frustration for eleverne :o)
Undervejs snakkede vi videre om teksten og især billederne. Vi arbejdede med forskellige grammatiske opgaver gennem hele forløbet.
Jeg har linket til de forskellige herunder:

Sammensatteord 
Sætninger fra bogen 
Quiz og byt 
Omskriv fra datid til nutid 
Deltagere og omstændigheder 
Verber 
Kapitel 3 
Ord til hentediktat

Alle eleverne har syntes godt om historien og er i denne uge igang med en skriftlig opgave som afslutning.

To forskellige skriveopgaver eleverne selv fandt på (det var ikke min plan at de skulle skrive men det ville de rigtig gerne. Der var mange spørgsmål og undren over der ikke er skrevet en fortsættelse):
1. Skriv om dukken og hvordan hun er blevet til dukken, hvordan vidste hun at hun kunne bytte plads med Emmely M - har hun selv prøvet det?
2. Skriv videre på historien - hvad sker der med Emmely M, bliver hun solgt til en anden lille pige - måske dukkens datter?

Vi skrev to indledninger sammen i klassen - det er ud fra disse indledninger at eleverne fortsætter deres historier.

Vi er i sidste fase, hvor elevernes tekster skal læses igennem og revideres. Jeg læser dem igennem men de skal også vælge en kammerat, som skal give gode råd og rette.
Vi skal kigge på tegnsætning, ordstilling og historien som sammenhæng.

Jeg glæder mig til at dele elevernes fortsættelse med jer :o)

onsdag den 12. september 2018

Instagram


Billedresultat for instagram

På min Instagram profil med samme navn - ullamarias_klasser lægger jeg ugentligt billeder op fra min undervisning.
Billeder og tekst om min hverdagen som dansklærer for de mindste elever på en folkeskole.

I år underviser jeg i dansk 4. og 5.klasse. Jeg læser til danskvejleder på UCC i København og er tilknyttet læringcentret.

Udover min egen lærer Instagram har jeg sammen med en kær kollega vores litteratur_til_danskfaget, hvor vi sammen anmelder og forslår litteratur til brug i undervisningen.
søndag den 26. august 2018

En uge i litteraturens tegn

Litteratursalon hos Trine May onsdag aften og Dansklitt live hos Gyldendal torsdag eftermiddag.

Trine May har i samarbejde med Statens kunstfond genskabt en gammel tradition for salon i hendes eget hjem på Christianshavn. Rammerne er anderledes end for hundrede år siden. Der bliver åbnet for tilmelding efter "først til mølle" og Trine havde arrangeret det super fint med vin, chokolade frugt og ikke mindst en meget intim litterær oplevelse for alle indbudte.

I denne uge var det Mette Vedsø, der var aftenens hovedperson. Mette fortalte om hendes spændende forfatterskab, der gemmer på billedbøger, noveller, let læsning, romaner til mellemtrinnet og udskolingen og ikke mindst en kommende digtsamling, vi glæder os til at læse.
Vi fik et fascinerende indblik i enkelte af hendes bøger især "En pige med pigsko", "Langt fra det hvide hus" og ikke mindst "Hest, horse, pferd, cheval, love", hvor Mette har vundet Kulturministeriets forfatterpris men også nomineret til Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris 2018.

Tak til Trine for at åbne op for dit hjem og give os en næsten magisk aften i litteraturens tegn.

Torsdag gik turen til Gyldendal og Dansklitt live. Et væld af nyere litteratur præsenterede af 10 forskellige forfattere på meget kort tid.
Joy Liberkind fortalte om "Når man kalder på døden" - en barsk fortælling om en søskende som bliver syg og om at leve videre efterfølgende.
Kim Fupz læste op af hans nye billedbog "Jørgen og Else laver et menneskebarn" - en skabelsesberetning. Derudover kunne han løfte sløret for Vitellos julefortællinger med 24 små historier. Den glæder vi os meget til.
Sabine Lemire og Rasmus Bregnhøj løftede sløret for to nye "Mira Lemire" bøger. Kasper Hoff røbede at der kommer endnu en "Drengen der fik ting i hovedet #3".
"Liv på spil" er en selvstændig efterfølger til romanen "Alt på spil" af Søren Jessen som jeg helt klart skal have indkøbt - dem glæder jeg mig til at læse.
Til de store elever har Sarah Engell og Sanne Munk skabt et makkerskab og har en bog på vej - "Tag gaden tilbage".
Afslutningsvis fik Marianne Iben Hansen os op af stolene og med på at rappe omkvædet til hendes "Lille frøken Pingelpot".
En utrolig inspirerende eftermiddag og ikke mindst aften på Christianshavn.

Tak :o)


onsdag den 8. august 2018

Skolestart

Ligesom så mange andre er jeg også startet på arbejde i denne uge. Det har været en dejlig ferie med familien og sikke en dansk sommer :o) 

Jeg fik næste færdiggjort mit ene klasselokale til 4. klasse inden ferien men mangler stadig 5.klasse. Nogen gange ville jeg ønske, at vi lærere havde ét lokale og det var eleverne, der flyttede lokale i hverdagen. Der er altid så meget oprydning, udsmidning, rengøring og klargøring men det er vel også det gode ved det hele. 
Nu kan jeg heldigvis håbe på, at mine 4.klasser skal blive i dette lokale de næste par år. 

I tirsdags startede vi med fælles morgenmad og morgensang efterfulgt at nogle enkelte møder og info fra lederne. Onsdag havde vi lærings-BAZAR. Alle skolens medarbejdere mødte op for at blive inspireret. Jeg stod med en lille stand og viste de forskellige foldebøger frem mine elever har lavet i undervisningen. 

Indtil torsdag, hvor eleverne starter står den på egen forberedelse og min liste er MEGET lang. Alle mulige praktiske ting I helt sikker kender til. 

I år skal jeg have religion. I dag har jeg lavet en udgave af et kolonne notat. Vi skal arbejde med fagets tekster og sproget heri. 

Kolonne notat til religion. 

Første emne bliver 3 forskellige skabelsesberetninger. Så bliver veen diagrammet også introduceret. To forskellige skabeloner vi skal anvende hele året. 

Jeg har længe spekulereret over, hvordan jeg får mere skrivning ind i danskfaget. Arbejder med skrivning men slet ikke nok. Det bliver meget litteraturundervisning når eleverne kommer på mellemtrinnet. 
Jeg prøver derfor i år at indføre en lektion om ugen kun med skrivning. Vi skal arbejde med skrivning i forskellige gerne, samtidig skrivetur, skrive opgaver fra gyldendal, skriv pænt m.m.Vi arbejder med "skriv pænt" i skrivehæfter. Jeg vælger ord fra teksterne vi læser. Vi skal skrive små historier ud fra vores fantasi, skrive tekster med fokus på grammatikken og skrive sammen men også alene. Eleverne skal arbejde med forskellige skrivestrategier og i forskellige modaliteter.

Jeg er meget spændt på, hvordan det kommer til at forløbe. Mere fokus på hvorfor og hvad vi skriver i forskellige genre.

Noget andet vi også skal prøve er "bogklub". Eleverne skal efter egen læsestund hurtigt sætte sig sammen i valgte grupper og skiftes til at vælge et spørgsmål fra oversigten de svarer på. Det er meningen at "bogklub" kun skal anvendes en-to gange om ugen. I starten vil det tage lidt tid for eleverne at lære, men med tiden tænker jeg det glider nemmere. En mundtlig læselog om man vil.

Målet er at elevere får sat nogle flere ord på deres læseoplevelse og hvad bogen de læser handler om. Spørgsmålene som elverne stilles kan variere efter alder, trin eller fag.
Jeg skriver altid danskbrev til forældrene i mine klasser så de kan følge med i hvad vi arbejder med i timerne. Nu er vi gået mere digitalt og skal anvende www.minuddannelse.net så mit danskbrev bliver ikke udgivet 4 gange om året - tænker det bliver mere generelt for året og så skal forældrene lære at følge med på min uddannelse i stedet. Det kan være at jeg sender breve ud om enkelte fokusområder som ikke kan beskrives i et forløb men nu må vi se hvordan det kommer til at forløbe. 

Her er min udgave at dansk brev for kommende 4.klasse. 

1.skoledag skal være noget særligt. Jeg har i dag lavet Snapchat billeder til døren og navneskilte med en slikkepind til mine skønne elever :0)

torsdag den 5. juli 2018

Rigtig god sommer

Så kan jeg også gå på sommerferie - det bliver virkelig dejligt.
Tak til alle jer, der kigger med herinde :o) 

Det sidste jeg lige deler, inden ferien starter, er navneskilte og citater. Navnskiltene skal klippes ud og så skal der sættes en slikkepind fast. Citaterne fra min 3.klasse har fået nyt liv og kommer op på væggen i klasse efter ferien. 

Rigtig god sommer 

onsdag den 20. juni 2018

Informerende tekster i 3.klasse

Fredag den 8.juni var min 3.klasse og jeg på tur til Roskilde dyrskue. Det var en fantastisk dag med godt vejr, glade børn og mange smil og grin. En dejlig dag med en masse indtryk. Det er bestemt ikke sidste gang, vi skal derind.
Kan helt klart anbefale det.
Dagene forinden havde jeg introduceret eleverne for informerende tekster. Jeg gennemgik teksttypen på tavlen og på den tegning jeg udleverede til mine elever.
Eleverne forberedte sig med spørgsmål om det dyr eller den maskine de ville skrive om efter vores tur til Roskilde. Spørgsmålene skrev vi ind på noter i telefonen.
På dyrskuet fik mine elever svar på de fleste spørgsmål. Enkelte spørgsmål har vi googlet eller fundet svar på i fagbøger fra biblioteket.

Efter vores tur til Roskilde har vi læst en fagtekst om en ulv, delt teksten ind i en skriveramme og sammen skrevet en tekst om en kanin. Vigtigt at eleverne så, hvordan teksterne skulle bygges op.

Undervejs i skriveprocessen har jeg gentaget mig selv flere gange. Det er svært at skrive fagtekster. En anden gang skal jeg sørge for at bruge mere tid på gennemgang af teksttypen - og så alligevel er det jo første gang vi prøver så selvfølgelig er det svært ;0)
Nu er teksterne kommet op og hænge og vi skal vise dem frem for 0.klasserne.

Skriveramme til informerende tekster:
https://docs.google.com/document/d/1vYOcAen0RoBvSMZWbhPsQhB4FfWkrVGeO_AlLimB3b4/edit?usp=sharing

Teksttype oversigt:
https://docs.google.com/document/d/1C5YOaORtvk3Pwi_4moBhy1oManKaiW35F3A2MHtyZLE/edit?usp=sharing