Der er mange måder at lave ugeskema på.


Dette indlæg handler om ugeskema, om at ændre kurs, at der findes mange måder at lave ugeskema på og vigtigheden i at eleverne føler ejerskab. 

Der er mange måder at lave ugeskema på - det vigtigste er at man er villig til at ændre kurs undervejs sammen med eleverne. Jeg gør meget ud af at eleverne er medbestemmende, at de har mulighed for at komme med forslag til aktiviteter, ændringer, ros og ris. Når et skema er færdig - ugen er gået, snakker vi om skemaet, hvad fungerede, hvad var godt og hvad var mindre godt. Er der nogle elever der ønsker mere af en slags opgaver end andre. Jeg gør meget ud af at snakke med eleverne omkring skemaet, at de selvfølgelig ikke bare kan vælge motion og hygge - at de også skal lære noget og nogle gange så er der aktiviteter på skemaet som jeg bestemmer. 

Jeg snakker med eleverne undervejs så de føler ejerskab. Det er ikke mit skema, men deres skema og de skal lave arbejdet. 

Første skema er fra min gamle klasse. Ikke det bedste skema jeg har lavet - ville slet ikke anvende dette skema i dag. 
Din plan for de næste tre uger.
Vi har 8 moduler i dansk. I motions delen er de røde tal - ekstra.
Vi har computerne tirsdag i 3 modul og onsdag i 1 modul.

Tid
3 x 10 min.

3 x 20 min.

3 x 30 min.
8  x 20 min.
Opgave
Mappe med ordkendskab

Månedsopgave

Hele mappen skal være færdig.


Dansk direkte

Lave siderne 28+29, 32+33, 36+37.  
Litteraturarbejde med
“Drengen med sølvhjelmen”.

Der er opgaver i google drev.
Grammatip
Læse

(må godt læse i “Drengen med sølvhjelmen”)

Tid


Motion
Gå to omgange på boldbanen
Løbe en omgang på boldbanen
EKSTRA:
Skriv en anmeldelse af bogen “Drengen med sølvhjelmen” til en avis - afl. i google drev.
Snak med Ulla - hvis du mangler opgaver.


1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4,

Målet for disse tre uger - er at du selv skal kunne administrere din tid så du når alle dine opgaver inden fredag i uge 17.

Dette skema er fra min kollegaer på 5.årgang - de arbejder meget med mål og har fået det med i deres ugeskema. Eleverne har hver en mappe med ugeskema i og skemaerne bliver gennemgået fælles i klassen og efter hvert forløb kigger lærerne elevernes mapper igennem for at se, hvordan eleverne har vurderet sig udfra målene.

Ugens mål dansk 5D og 5E:
Kriterier
Niveau 1: Jeg har hørt om...
Niveau 2: Jeg kan bruge….
Niveau 3: Jeg kan forklare….
Analyseredskaber Fandango:
1. kan du bruge begreberne fysiske- og psykiske miljø i analyser?
2. ved du, hvad en realverden og en fantastisk verden er?
3. ved du, hvad der indgår i fantasygenren?Faglig skrivning:
  1. Kender du den berettende genes opbygning?
  2. Kan du skrive en personlig beretning - opbygget efter en tidslinje?
  3. Kan I skrive en faktuel beretning - opbygget efter nyhedstrekanten?
  4. Kan du fortælle i jeg-form (personlig beretning) eller i 3. person (faktuel beretning)?
  5. Kan du skrive i datid med tidslige koblinger?
  6. Kender du adverbielle led, der beskriver tid, sted og måde?
  7. Kan du bruge handleverber og sanseverber?Sikker Stavning:
1. jeg har fået et større kendskab til, hvordan jeg skelner mellem korte og lange vokalerMånedsopgave:
1. jeg kan bruge mediet google slides til at lave en præsentation
2. jeg kan via stikord præsentere foran klassen
3. jeg kan modtage konstruktivt kritik, og bruge det næste gang jeg laver en præsentationFrilæsning:
1. Jeg kan skrive en boganmeldelse ud fra min egen læseoplevelseUgeskema uge 34
Fandango
Analyse-redskaber
Dansk.gyldendal.dk
Faglig skrivning
Berettende tekster
Håndskrift og Oleviolin
Sikker Stavning
Månedsopgave
Frilæsning
Vi arbejder med miljø
grundbog s. 42-55
arbejdsbog A s. 23-28


Infotekster:
Læs og lav gloseliste med forklaringer til ord du ikke forstår.

Læs indledningen til Berettende tekster.
Se intro-videoen til Berettende tekster.

Opg. 1: Indhold og komposition.

Opg. 2: Tidslinje

Opg.3: Nyhedstrekanten

Opg. 4: Sproget (Info-tekst)
Træn din håndskrift i dit kompendium eller Oleviolin på computer i 20 min.


s. 8 og 9
Snydelyde
Husk at lave din månedsopgave færdig til den dato, hvor du skal fremlægge.
Husk også at øve dig på fremlæggelsen, så du er godt forberedt!!!
20 min. frilæsning hver dag.

OBS: Når du har færdiggjort en bog, skal du skrive en boganmeldelse af bogen. Jeanette/Karin har en opskrift liggende til dig på, hvordan man laver en boganmeldelse, når man går i 5. klasse
grundbog s. 56-63
arbejdsbog A s. 29-31
Opg. 5: Fortællere.

Opg. 6: Datid eller nutid?

Opg. 7: Tid, sted og måde.

Opg. 8: Handleverber og sanseverber
Vælg en tekst.
Skriv den på et linjeret papir og brug dit hæfte som hjælp til bogstavernes form, højdeforskel og bindinger.grundbog s. 72-76
arbejdsbog A s. 36-37

Opg. 9: Brug det du har lært

Dette skema var det første jeg startede med efter påske i år sammen med min daværende 3.klasse. Der er ikke meget vi har ændret undervejs i udseende - men eleverne føler stadig ejerskab da de er med til at bestemme og komme med forslag hver uge (har ikke kopieret alle eleverne med). 


Tid

75 min.
30 min

15 min.
10/20 min
30 min.
40 min.
EKSTRA
Uge
16


En på sproget.
Arbejde med opgaverne
Bekymret/udmattet
og
Undre sig/overbevise
og
Tarvelig/hånlig
Flydende læsning.

5 x 15 min.


Skrivning - øve skrivning af bogstaver og ord.Dansk spil
Talemåder og ordklasser.

Bibliotek.Sjippe udenfor
eller løbe rynkeby ruten.

4 x 5 min.  

Skriv i ordkendskabskort.images.jpg

SKRIV PÆNT.
Computer


2 x 20 min.


Lav en tegneserie på pixton om et/to af talemåderne du har arbejder med i ugens løb.


AsgerCamilleEmmaEvaFrederikFridaGustavIsabellaIsmailIngen kommentarer:

Send en kommentar