tirsdag den 22. september 2015

"Tudefjæs"

I 3.klasse arbejder vi med romanen "Tudefjæs" skrevet af Daniel Zimakoff. Der er et uddrag af teksten i fandango - men jeg vil hellere læse hele bogen med eleverne.

Eleverne skal:

  • kende til sproglige virkemidler
  • kunne finde spor i teksten på rim og remser
  • kunne finde spor i teksten hvor forfatteren har brugt sanserne til at beskrive hvordan personerne har det.
  • kende til krimigenren
  • vide hvilke genretræk man benytter når man skal skrive en krimi.
  • kunne samtale om den fælles tekst.
  • kende til fortællingens komposition (start - midte og slutning)
  • kunne dele bogens højdepunkter ind i en handlingsbro og lave en handlingsbro i Prezi.
  • lave en GoAnimate over historien.

Vi arbejder med Før - Under og Efter læsning.

Før læsning - hvad er en krimi, hvad forestiller forsiden af bogen, hvordan ser personerne ud - hvilken stemning er der?
Under læsning - Jeg har læst hele bogen højt for klassen, eleverne har også haft enkelte sider for hjemme til at øve oplæsning. Vi har arbejdet med forskellige spørgsmål til de enkelte kapitler - vi skal arbejde med enkelte svære ord fra teksten som: afsone, bevæbnet, overtale, komponere, pågribelse, imponerede og mange flere.
Efter læsning - eleverne sad sammen og skrev noter ned på en handlingsbro, dernæst uddybede vi den på klassen. Eleverne har lavet deres handlingsbro i en Prezi.
Eleverne arbejder nu på en GoAnimate - deres egen tolkning af bogen. Vi holder fokus på miljøet i bogen, hvordan skal scenerne i GoAnimate laves og hvad siger eller tænker hovedpersonerne.


Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar