torsdag den 15. december 2016

Elevstyret skole-hjem samtale.


"Findes der en anden måde at holde skole-hjem samtaler på end den traditionelle?" Dette spørgsmål cirkulerede rundt i mine tanker i nogle måneder indtil jeg kom på denne ide i det tidlige efterår.
- jeg ønskede at eleverne skulle holde samtalen og selv fortælle for deres forældre.

Vi ville i teamet selvfølgelig gøre alt for at sparre på tid gøre samtalerne mere læringorienteret og ikke ende med at sidde og gentage os selv: "Det går rigtig godt", "jeres datter arbejder koncentreret" o.s.v.

Hvordan gjorde vi så? 
Jeg har haft en elevsamtale med hver enkel elev. Vi udfyldte sammen "mine mål" for sociale og faglige mål (dette er ikke noget nyt - det har jeg altid gjort inden skole-hjem samtalerne):
https://docs.google.com/document/d/1uPQIFozD33SaboNYA2MYfQ4s2G4rg789fgbtqC9n1LM/edit?usp=sharing

Dette mål skema er inspireret af "aftale ark" fra ugeskema revolutionen.

Så snakkede vi i teamet om arbejdet i timerne op til samtalerne - vi skulle selvfølgelig forberede eleverne på at de selv skulle fortælle: "Hvad har jeg lært indtil nu i dansk, matematik, engelsk og historie?". "Er der noget udover tjekliste jeg gerne vil vise frem?".

Jeg lavede en tjekliste til eleverne som de under samtalen skulle gå udfra: https://docs.google.com/document/d/1GnX9EywkMlnP7RMxjfjxC6_8BTKPbJq5gVcW4HgeUcc/edit?usp=sharing

Samtalerne: 
Klassen blev delt i to - forældrene valgte mellem to dage. Begge dage fra kl.15.30 - 16.00.
Eleverne havde fri kl.15.00 de to dage så vi blev i klassen og gjorde klar til forældrene kom. Vi brugt også vores ekstra lokale så der var plads og eleverne ikke skulle side alt for tæt på hinanden. Eleverne satte borde op, fandt hæfter, bøger, computer m.m. frem og gjorde det hyggeligt.

Her er et billede af en af mine elever (har fået lov til at lægge billedet op :o)) - han er ved at fortælle og vise, hvad GeoGebra er og hvordan man arbejder med siden.


Flemming (matematiklærer) og jeg gik rundt alt mens eleverne fortalte. Vi lyttede, svarede på eventuelle spørgsmål og var der, hvis eleverne havde brug for hjælpen. 
Eleverne var utrolig nervøse - lidt ligesom et teaterstykke - sagde en. 
De klarede det utroligt flot - de fik fortalte om alt det de skulle og mere til. Vi måtte stoppe samtalerne efter 45 min. :o) 

Evaluering af forløbet: 
Jeg skal lave et evalueringsskema til forældrene og sende ud her inden jul så jeg får deres tanker om måden vi valgte at holde skole-hjem samtaler på i år. Ros og ris. 

Vi meldte klart ud fra starten at forældrene altid havde mulighed for at få en "normal" samtale med os, hvis de ønskede det og vi selvfølgelig ville gøre det samme hvis behovet var der. 

Så skal jeg selvfølgelig også nå evaluere med eleverne: 
Hvad har vi lært ved at forberede os til dette? 
Hvad har vi lært ved at fortælle for vores forældre? 
Hvad kan vi gøre bedre til næste gang? o.s.v.
Jeg vil gerne at eleverne føler de er med til at bestemme, at de har indflydelse udfra de rammer vi har sat. 

Elevinddragelse - at eleverne er involveret i egen læreproces. 
Selvevaluering - at eleverne bliver mere bevidst om egen læring og udvikling, at de bliver i stand til at planlægge og tage ansvar for egen læring og det giver dem redskaber til at sætte egne mål for deres læring. 


Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar