mandag den 3. april 2017

Romanlæsning i 4.klasse.

"Jeg er William" af Kim Fupz Aakeson.

Arbejdet med romanen og krimi som genre kommer til at strække sig over en del uger.
Vi skal virkelig gå i dybden med de forskellige analyseredskaber vi har lært igennem året i arbejdet med bl.a fandango.
Dette emne bliver vores sidste helt store forløb.

Vi er startet med at læse bogen og gennemgå den kapitel for kapitel. Vi arbejder med de svære ord i teksten, spørgsmål til mellem og på linjerne. Eleverne skal lære at arbejde mere i grupper - vi bruger forskellige CL strukturer til litteraturarbejdet.

Eleverne er blevet præsenteret for målene i starten af forløbet og efterfølgende snakker vi om målene ved timens start - hvilket mål er det vi arbejder med nu.

MÅL for personkarakteristik:
Jeg kan skelne mellem statiske og dynamiske personer i en tekst.
Jeg kan udfylde teksternes tomme pladser og karakterisere hovedpersoners indre og ydre.
Jeg kan udfylde teksters tomme pladser og karakterisere personers indre og ydre.
Jeg kan skrive et resume af en tekst


MÅL for miljø:
Jeg kan skelne mellem det fysiske og psykiske miljø i teksterne.
Jeg kan finde tegn i teksterne, der beskriver det fysiske og det psykiske miljø.


MÅL for fortæller og synsvinkler:
Jeg kan skelne mellem indre og ydre synsvinkler og forklare effekten.
Jeg kan genkende, hvilken slags fortæller der er i en tekst.


MÅL for krimigenren:
Jeg skal have kendskab til genren “krimi” som fortællende tekst.
Jeg skal vide hvilke genretræk der er i en krimi.
Jeg skal skrive en krimi.


MÅL for grammatik:
Jeg kan lytte mig frem til stavelsesdeling i et ord.
Jeg ved hvad vokalforveksling er.
Jeg ved hvad substantiver, verber og adjektiver er.
Jeg kan genkende substantiver, verber og adjektiver i en tekst.

Jeg har i dette link skrevet spørgsmål ned til hvert kapitel i bogen og de "svære ord" vi gennemgår fra bogen.
https://docs.google.com/document/d/1XybJf02nP8Yg57YNPMvk9ZinkG0p0u91C030-Vzor04/edit?usp=sharing

Eleverne har indtil nu anvendt CL strukturen - rollelæsning til spørgsmål og svar. De svære ord skal eleverne skrive op i ordskema - de snakker med skuldermakker også har vi også taget dem fælles på hele klassen.
https://docs.google.com/document/d/1Ma_0XBszBK73ox5S4odaNhp0T20gG5v0uoLvGdm2pQc/edit?usp=sharing

Den første skriveopgave efter vi havde læst første kapitel: "Hvad tror du resten af bogen handler om? Hvad kommer der til at ske i bogen? Hvordan hænger det sammen med forside billedet?"
En skriveopgave i sidste uge var: "Du skal med eksempler fra bogen beskrive Viola".

Ingen kommentarer:

Send en kommentar