onsdag den 26. august 2015

1.klasse dansk.

Puhaa... 1.kl. Det er ved at være noget tid siden at jeg har været helt dernede. Det er nogle utrolig søde elever. Så gør det ikke så meget at der er 28 stk.

Jeg har her de første par uger brugt tid på at lære dem at kende. Normalt har vi her på skolen en turnus så vi der skal overtage en 1.kl. får enkelte timer om ugen mens de går i 0.kl. Men det havde jeg desværre ikke tid til sidste skoleår - så jeg kendte ikke eleverne særlig godt.
Der er mange ting man lige skal vende sig til - men det er helt klart positivt at komme ned til dem.

Vi er startet med børneskrivning, vi skriver om alle de emner vi kan komme i tanke om. Vi tegner til billederne og gør os meget umage.
Vi arbejder med bogstavbogen fra "Den første læsning" - det er en lidt hurtig gennemgang af bogstavernes tre alfabeter (form, navn og lyd). Vi skal have så mange med som muligt.

Alle elever har fået en børneskrivningsmappe.

Vi skriver i bogstavhusene og øver os samtidig på bogstavernes placering i husene samt forskellen på de små og de store bogstaver.

Den første side har jeg fundet på skolekom - det er til at give noget ideer.
Her i starten er det mig, som vælger emnerne vi skriver om.

Vi har bl.a. skrevet om vores sommerferie, livret, venner, kæledyr, familie og på fredag i denne uge har eleverne fået lov til at medbringe deres sovedyr/bamse som vi så skal skrive lidt om.

Jeg tager mapperne med mig efter hver time - så der går meget forberedelse i øjeblikket på at kigge mapperne igennem og sætte nye sider ind samt give dem et lille fint klistermærke.

Når vi ikke børneskriver i  1.kl. arbejder vi med forskellige værksteder - her i starten er det når jeg har pædagog med i undervisningen. Så har jeg mulighed for at læse med de enkelte elever for at danne mig et overblik over deres læseniveau.
Målet er at de skal sættes sammen i små læsegrupper - så de timer, hvor jeg er i klassen alene skal grupperne kunne læse sammen så jeg har mulighed for at læse med nogle få udvalgt.

Derfor bruger jeg også meget tid på laminering af forskellige værksteder - troede jeg havde fra sidste gang. Men kan godt se der forsvinder noget med årene.

Dette er ordbilledkort - som kan bruges til mange forskellige slags øvelser.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar