onsdag den 27. oktober 2021

Forfatterskabsforløb - Marianne Iben Hansen


I starten af September havde vi på skolen besøg af Marianne Iben Hansen og det var startskuddet til et par uger med forfatterskabsforløb om Marianne og hendes vidunderlige billedbøger. 

Vi læste, lyttede, klippede, tegnede, skrev, rimede, rockede og rappede flere af Mariannes tekster og eleverne samlede alle deres tanker i en fin lille foldebog. 

Jeg var så heldig, at mine elever i 4.klasse på forhånd ikke havde noget kendskab til Mariannes bøger så tavlen var hel ren og jeg kunne bare starte fra en ende med de bøger som jeg holder allermest af. 


Det var helt umuligt at låne nogle bøger gennem CFU så vi tog kontakt til vores lokale folkebibliotek og de sørgede for at finde så mange titler som muligt fra hele landet. Dem havde vi stående i de par uger, hvor vi havde om emnet. 

Marianne læste bl.a. "Av, det gør nas, det gør ananas" op for eleverne den dag hun var her. De efterfølgende dage arbejdede vi videre med bogen. Vi startede med at snakke om enkelte ord fra teksten. Hvad betyder ordene og her tog vi den fælles på klassen. Dette kunne sagtens være i mindre grupper eller som en quiz og byt leg. 

ORD fra "Av, det gør nas, det gør ananas"

Det samme gjorde vi som en opstart til både "Palle P og Perlen" og "Axel elsker biler". 

ORD til Palle P og Perlen

Ord til Axel elsker biler På Mariannes hjemmeside eller på YouTube kan man lytte til Marianne der læser enkelte bøger op og vi lyttede til oplæsning af "Av, det gør nas, det gør ananas" endnu en gang. Så snakkede vi om "hvad handler bogen om" og "hvad drejer bogen sig om" - to spørgsmål, som mine elever skal trænes i. Hvad kan vi læse på linjerne men hvad sker der egentlig bag ved linjerne. Eleverne skrev et lille resumé af bogen i deres kladdehæfter. 

Nu skulle eleverne vælge en sætning eller et ord fra teksten, som de syntes havde stor betydning for hele fortællingen. Vi klippede englevinger og eleverne skrev og tegnede deres sætning eller ord på . Det kom der disse fine små citatfigur ud af. 

Til billedbogen "Palle P og Perlen" snakkede vi både om ord fra teksten inden vi læste bogen. Men vi snakkede også om forsiden og eleverne lavede en Thinglink på skoletube. Her sætter de forsiden ind i programmet og sætter små markør på billedet. De snakkede sammen om forsiden. 

Hvad tror vi, bogen handler om?

Hvad kan vi se på forsiden? 

Det er et godt greb til brug, når vi arbejder med billedbøger og der er en flot forsiden på bogen som eleverne kan samtale om inden læsning. 

I foldebogen klippede vi en musling - med inspiration fra Foldedamerne, som jeg har set på deres Facebookside. Inde i muslingen skrev de "hvad gør mig lykkelig". 

I billedbogen er der de skønneste sætninger som eleverne tegnede - hvordan tegner man f.eks. "Der er springvand og fuglesang indeni" eller "Forsvundet i det blå"?? Det kom der de flotteste tegner ud af. 

Sætninger fra Palle P
"Axel elskede biler" har ligesom mange af Mariannes bøger et lækkert rim som vi øvede at læse højt og udføre for hinanden. Der er mange sammensatte ord og nu det er 4.klasse havde vi også fokus på det grammatiske så derfor var det nærliggende at arbejde med morfemer og sammensatte ord. Eleverne skulle selv finde på sammensatte ord. Jeg valgte nogle ord ud som jeg skrev på tavlen og de skrev løs i deres hæfter. Dette kan også være som en aktivitet, hvor ordene er skrevet på små ordkort og eleverne sidder i grupper. 

I foldebogen klippede vi en lille bil, som vi satte ind og heri skrev eleverne, hvad de syntes om bogen. 

Undervejs klippede, tegnede og klistrede vi ind i vores foldebog og eleverne gjorde sig meget umage. Vi snakkede selvfølgelig også om rimord - her havde vi fokus på RIMFAMILIER og læsestrategien. Vi gennemgik strategien og brugte den til at lede efter rimfamilier i teksterne. 

Der er for nylig udkommet en FAKTISK bog om Marianne og hendes forfatterskab - den tog vi selvfølgelig udgangspunkt i og vi læste om hende. Eleverne skrev deres egen faktuelle beretning om Marianne. 


"Lille frøken Pingelpot" må vi ikke glemme. Vi startede med at snakke om ord fra teksten. Jeg læste bogen højt  (ligesom alle de andre fortællinger) og vi snakkede om handlingen. Eleverne lavede et venndiagram om Pingelpot og Den grimme ælling. Hvad er der er ligheder og forskelle på de to fortællinger. 

Vi rappede med beat rimet i bogen, tegnede pingelpot og skrev en karakteristik om hende. 

Det har været et langt men rigtig sjovt forløb. Jeg tilpassede forløbet mine elever i 4.klasse men tænker bestemt at flere af bøgerne kan (som det også anbefales) læses helt fra 0.klasse og i indskolingen. 


Skabelon til foldebog

Ingen kommentarer:

Send en kommentar