onsdag den 7. august 2019

Gode fif om læsning - et forældrebrevHer er mit forældrebrev til kommende 1.klasse omkring læsning. Det er lidt langt men synes ikke rigtig der var noget jeg kunne undvære. Jeg udleverer hvert år et brev om læsning, så dette brev er en samling af alle de tidligere breve jeg havde i gemmerne :o)
(Billede er mig og min datter, der læser)


Kære forældre i 1.klasse
I er som forældre vigtige i jeres barns læse- og skriveudvikling. Læsning og skrivning
har betydning for, hvordan jeres barn klarer sig i skolen. Uanset jeres barns læseniveau,
kan i hjælpe med at give jeres barn lyst til at læse og blive en bedre læser. 
Her er nogle små fif til, hvordan i kan læse med jeres barn hjemme og hvordan i kan støtte
jeres barn i den selvstændige læsning. 
At læse højt for jeres barn i bøger, jeres barn ikke selv kan læse er også med til at støtte
udviklingen af jeres barns sprog og gode læsevaner. Jeres barns ordforråd øges og det
stimulerer interessen for selv at læse. 


Sådan kan i læse med jeres barn: 
Det er en god idé at tale med jeres barn om bogen FØR, UNDER og EFTER læsningen.
Det hjælper jeres barn, med at forstå teksten bedre, hvis i taler om bogen og indholdet.
Jeres barn skal kende mange ord for at forstå indholdet i de tekster de møder,
når i læser hjemme eller vi arbejder her i skolen. Deres ordkendskab hjælper dem
også, når de skal udtrykke sig på skrift. I stimulerer jeres barns sprog og lysten til at fortælle,
når i stiller spørgsmål til teksten og får jeres barn til at fortælle. 


Gode fif til læsning 
FØR:
Læs bogens titel, forfatterens og illustratorens navn. 

Tal om billedet på bogens forside.

Tal om, hvad bogen kan handle om. 
Læs bogens bagside. 
Bladre i bogen og tal om billederne.

UNDER:
Tal om, hvad forskellige ord eller vendinger fra teksten betyder. 
Tal om, hvad i ser på billederne.
STOP OP undervejs og tal om, hvad I tror, der sker videre i teksten.

EFTER:
Tal om, hvad bogen handler om. 
Se på bogens billeder og tale om indholdet ud fra dem. 
Tal om ting dit barn genkender fra hverdagen eller andre bøger.
Tal om det dit barn synes er spændende eller overraskende i bogen.


Sådan kan I støtte jeres barns selvstændige læsning: 
I 1. klasse vil der være fokus på, at jeres barn læser højt for jer i bøger, der passer
til barnets læseniveau. Her i skolen sørger jeg for, at læse med jeres barn så tit jeg kan og
bestemmer, hvilke bøger og niveau jeres barn skal læse. Bøgerne jeres barn får med hjem
til den selvstændige læsning SKAL læses tre gange, med mindre andet er aftalt. 


Støt jeres barns læsning af ord 
Når der er ord, jeres barn ikke kan læse, kan i støtte ved at: 
Lade jeres barn gætte ud fra billederne eller sammenhængen, "hvad tror du der står?"
Opfordre jeres barn til at sige ordets første bogstav/lyd, "hvilken lyd siger bogstavet?"
Sige de første bogstaver/lyde i ordet, "skal jeg hjælpe dig?"
Læse ordet højt for jeres barn
Afbryd ikke ved fejllæsning men snak bagefter om de svære ord

Som udgangspunkt bør i ikke rette, når jeres barn læser forkert, med mindre det går ud
over forståelsen af det læste. 


Giv jeres barn læselyst 
Jeres barn får lyst til at læse, når det mærker jeres interesse og opmuntring. 
Det afgørende er, at jeres barn øver sig og bliver glad for at læse.
Det er vigtigt, at læsningen er en hyggelig stund. I skal afsætte 15-20 min. dagligt til læsetræning.
Prioriterer tiden og undgå at blive forstyrret, mens I læser. 


Skriv med dit barn
Læsning og skrivning hænger sammen. Her i skolen skal vi arbejde meget med
skrivning men hjemme er det godt også at inddrage skriveaktiviteter.
I kan for eksempel skrive sms´er eller indkøbssedler sammen. At skrive dagbog er også en
rigtig god skriveaktivitet. HUSK vi børnestaver så i må ikke rette stavefejl men i stedet
opmuntre og hjælp med bogstavernes lyde. 


Hvor får vi bøger fra?
Jeg sørger for at jeres barn har bøger med hjem til læsetræning hver dag.
Vi går på biblioteket på skolen en gang om ugen eller flere, hvis det er nødvendigt.
Mangler i bøger hjemme kan i gå på folkebiblioteket i byen. 
I kan låne e-bøger og lydbøger på www.eReolen.dk  og www.eReolenGo.dk .
EReolen og eReolen Go findes begge som en app. 
Med jeres barns UNI-login kan i også læse bøger på www.læsløs.dk  


Rigtig god læselyst 
Ulla Maria 😉

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar