søndag den 8. september 2019

Læsetræning i 1.klasse

I dette skoleår er jeg startet med dansk i en ny 1.klasse. Hos os arbejder vi efter strategierne indenfor VAKS og Flydende læsning en sammenblanding, hvor eleverne i 1.klasse skal lære de første strategier samtidig med de anvender Flydende læsnings strategierne. 

Skolens læsevejleder gennemgik i 0.klasse de små lydrette lyde - begyndende lydsynteser. Det bliver fulgt op her i starten af 1.klasse, vi repeterer lydene. Det kan virke mærkeligt at eleverne sammen skal sidde og læse: 


ab

ad
af
ag
ah 
.... 

Men eleverne lærer VAKS strategien LYD FOR LYD. Målet er, at eleverne gennem dette første skoleår skal lære de tre første strategier.  


En typisk time starter med at læsevejleder gennemgår lydene på tavlen enkeltvis og eleverne gentager, dernæst sidder eleverne sammen med makker og læser der ark med lydene tre gange hver. Dernæst får eleverne en bog de læser sammen med den samme makker. Dette giver også mig stor mulighed for at nå rundt til så mange som muligt. 


Læsning med læsevejleder foregår tre gange om ugen i 45 minutter. Det er kun her i starten at læsevejleder deltager, dernæst skal jeg selv tage over. Da jeg havde 1.klasse sidst arbejde vi ikke på denne måde, så det er også helt nyt for mig men meget lærerigt. 


Den anden dag spurgte en af mine elever: "Hvorfor skal vi læse ligesom LæseLone lære os?" Det er et virkeligt godt spørgsmål og selv jeg har forklaret det mange gange så havde eleverne bruge for en mere tydelig forklaring. 

Jeg tog et par af deres bøger - de helt lydrette bøger vi læser her i 1.klasse. 
Der er f.eks. titler som: 

"Far og Bo på tur", "Lis får lus", "Ræv på lur" eller "Løb nu Tim". Jeg skrev titlerne på tavlen enkeltvis men bare således: 


_ar og _o på _ur

_is _år _us
_æv på _ur
_øb nu _im

Nu kunne eleverne pludselig genkende de ord som LæseLone beder dem om at læse - men fordi vi sætter en konsonant foran bliver det ligepludselig til rigtige ord. 

Fokus er at eleverne, når de møder et ord de ikke lige kan læse, skal lære at finde vokallyden først og derved stave sig gennem ordene. 

Det skal siges, at der er mange måder at lære at læse på og dette bare er én måde som eleverne bliver præsenteret for. 


Vi arbejder også med tankerne bag FLYDENDE LÆSNING. 

Forskning viser, at gentaget læsning, som inkluderer støtte fra kammerater, lærere eller forældre, har en helt særlig og positiv indflydelse på elevernes afkodning, flydende læsning og læseforståelse. Flydende læsning egner sig til mange klassetrin og alle elever uanset niveau.

Der er seks centrale områder, det er vigtigt at træne for at udvikle flydende læsning i skolen.

  • det alfabetiske princip: det enkelte bogstav og dets lyd, sammentrækningen af de sproglyde, som bogstaverne i de skrevne ord repræsenterer
  • læsning af hele ord
  • automatisering: præcis afkodning og hastighed
  • læsning af større mængder sammenhængende tekst, hurtigt og præcist
  • prosodi: udtryksfuld oplæsning, som først virkelig udfolder sig, når tilpas mange ord er automatiseret.
  • læseforståelse og forståelses- og hukommelsesstrategier - som del af de andre strategier

Måden jeg arbejder med FLYDENDE LÆSNING i mine klasser er især fokus på den gentagende læsning, makkerlæsning og arbejde med ordene. Jeg lixtester mine elever to-tre gange om året - der laver vi en lille læsesamtale og jeg fastsætter elevernes lixniveau. I nogle uger efterfølgende har vi læsekursus. De gange jeg har prøvet dette har jeg tydeligt kunne mærke en forskel i elevernes læseniveau - en stigning i deres læseniveau. 

At mine elever læser bøger der passer til deres lix, at vi lixtester og har læsekursus er blevet en tilbagevende begivenhed og mine elever glæder sig faktisk til vores læsesamtaler et par gange om året. Lidt links: 
Alfabetbrikker 

Begyndende lydsyntese 1

Begyndende lydsyntes 2Rigtig god læselyst 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar