søndag den 7. august 2022

Månedens bog

Mine elever skal her i 5.Klasse beskæftige sig med månedens bog. Mange af bøgerne er gennem året også selvvalgte bøger, men ellers har jeg booket bøgerne hos CFU, så de kommer hjem. 

Eleverne skal primært læse bøgerne hjemme og til en bestemt dato, hvor vi så i klassen arbejder med en mundtlig og skriftlig opgave til bogen. 

Det er ikke et længere litteraturforløb, men blot noget, som kan være færdig på det modul vi arbejder med bogen. 


Jeg præsenterede månedens bog for eleverne allerede i 4.Klasse og det fungerede godt. Vi fik nogle gode litteratursamtaler og producerede nogle fine produkter til bøgerne. Opgaverne de beskæftigede sig med, fik dem til at reflektere over den læste tekst og se bag om fortællingen. Samtidig fik de også mulighed for “bare” at sætte ord på deres oplevelse. 

De måneder, hvor eleverne have en selvvalgt bog, startede vi med “bogklub.” 


Eleverne sad sammen i deres bogklub og skulle skiftevis fortælle om deres læseoplevelse. Vi aftalte på forhånd, hvad de skulle sørge for at fortælle lidt om. Det kunne være: 


  • Det bedste sted i bogen

  • Hvorfor valgte jeg denne bog?

  • Fortæl lidt om hovedpersonen

  • Læs lidt op fra bogen

  • Vis et billede og fortæl lidt om det


Der er mange andre nedslag, som I kan tage udgangspunkt i. 


Så lavede vi forskellige skriftlige og kreative boganmeldelser til udstilling i klassen eller på skolens PLC. 


I år skal vi også læse fælles bøger som månedens bog. Her vil jeg sætte spot på, at eleverne i grupper, får snakket om fortællingen, og de selv sætter ord på deres læseoplevelse. Der vil være nogle spørgsmål til fortællingerne, som eleverne kan sidde med. Igen kan der være forskellige litteraturanalytiske fokuspunkter. 


Jeg har, ikke mindst for min egen skyld sat det i system og planlagt det. Tanken er, at årshjulet skal hænges op i klassen og præsenteres for forældrene til det første forældremøde. 

Det er ikke lange eller teksttunge bøger, jeg har valgt, og det er for at imødekomme alle mine elever. Der er måneder, hvor de selv må vælge en bog, og her skal de selvfølgelig vælge elever lyst og passende niveau. 


Det handler egentlig om at give eleverne en masse læseoplevelser.

Rigtig god læselyst 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar