lørdag den 9. december 2023

Øve skriveretning - skriv ovenpå bogstaverne

For mig betyder det meget, at eleverne har en pæn håndskrift eller at vi i hvert fald arbejder på, at de får det.

Det har her i første klasse også stor betydning for deres motorik at øve på skrivningen. 

Vi arbejder med skrivning på mange forskellige måder. Det kan være almindelige skriveark i deres mapper,

skrivedans eller denne nye aktivitet, som jeg har lavet.

Jeg tænker, at den skal være en del af en station, når vi efter jul skal forsøge os med stationsundervisning.

Jeg ved endnu ikke, om jeg bare præsenterer aktiviteten for eleverne, så de kan øve sig på et lille værksted,

eller jeg venter til vi er kommet godt i gang med stationsundervisningen. 

Men tanken er, at skrivearkene, som jeg har linket til her, sættes ind i en lomme, hvor eleverne så med

tuscher skriver ovenpå et par gange. Så hvisker eleverne ud og forsøger igen. Eleverne skriver ovenpå

bogstaverne og på arkene har jeg sat en rød prik ind, der hvor eleverne starter med at sætte tuschen og

hvilken retning de skal skrive viser pilen på bogstavet.

Jeg har på Leg&Lekties hjemmeside fundet lommerne, som arkene sættes ind og tuscherne følger med.


ØVE SKRIVERETNING

Ingen kommentarer:

Send en kommentar