søndag den 18. februar 2024

Faglig skrivning i de mindste klasser

At lære at skrive er fantastisk for børn helt fra skolestart. Det hjælper dem med at udvikle deres sprog, så de kan udtrykke sig klart og præcist. Skrivning stimulerer også kreativ tænkning og fantasi, da børnene kan skabe deres egne historier. Det giver dem en mulighed for at udtrykke deres tanker og følelser, hvilket er vigtigt for at opbygge deres selvforståelse.

Jeg har lavet en række forskellige skriveark til bl.a. argumenterende, instruerende og informerende tekster som kan bruges i de mindste klasser. Når vi arbejder med faglig læsning eller skrivning skal eleverne lære at organisere deres tanker og strukturere de informationer som de bliver givet. Derudover er det også bare nogle hyggelige skriveopgaver, som kan styrke deres skrivelyst.

Faglig skrivning i de mindste klasser

At skrive meget og tit er noget jeg anvender i min undervisning. Elever skal opfordres til at skrive regelmæssigt af flere gode grunde. Først og fremmest hjælper det med at udvikle deres skrivefærdigheder. Når de skriver om et emne, forstår de det også bedre og det styrker deres viden. Skriveopgaver skal være meningsfulde, differentierede og relateret til det der undervises i, hvilke øger alle de skrivekompetencer som eleverne skal tilegne sig.

En måde at udvide eleverne ordforråd og samtidig sætte fokus på skrivningen kunne være at lade eleverne skrive lister. Lister med et overordnet tema/emne. Listeskrivning er en sjov skriveaktivitet og kan udføres på mange forskellige måder. Jeg har her lavet en masse forskellige salgs lister, som kan anvendes i de mindste klasser. Hvad man gør med listerne kan være meget forskelligt. Eleverne hjalp hinanden med at finde på ord og til slut hængte vi dem op i klassen efter vi havde gennemgået de forskellige ord og nye begreber.

Listeskrivning

Ingen kommentarer:

Send en kommentar